Hledání

English Deutsch Czech

Zpět na TOTEM


TOTEM / Aktuality / Ohlednutí za dobrovolnickým rokem 2016


Ohlednutí za dobrovolnickým rokem 2016

aneb Co se nevešlo do Výroční zprávy.

První půlrok 2017 zastihl TOTEM, z.s. a naše dobrovolníky v pilné práci. Jednou z aktivit, které jsme se věnovali my koordinátoři, byla bilance roku loňského.

Kromě pravidelného působení v organizacích, kam dobrovolníci za klienty docházejí každý týden, jsme věnovali čas a energii spoustě dalších aktivit. Podpořili jsme 154 jednorázových akcí v našem centru i v různých plzeňských organizacích, kde dobrovolníci spolupracovali na organizaci a zabezpečení jejich hladkého průběhu. Vzdělávali jsme se a našli chvilku i na sdílení a společnou odměnu formou výjezdu mimo Plzeň a nebo jen tak chvilky s pivkem nebo pečeným buřtem čistě v našem dobrovolnickém týmu. A to byla velká prověrka dobrovolnického entuziasmu všech TOTEMáků – členů sdružení, zaměstnanců i dobrovolníků.

 

Stalo se – významné dobrovolnické akce a aktivity:

 • Naše domácí TOTEMové dobrovolnické projekty – Mrazivé království, Duhová cesta, Haloweenský maškarní rej, Andělské zvonění, 3 zážitkové pobytové akce pro děti z mentoringových programů a další,
 • Pravidelná Hravá kavárna  a DOBROKAVÁRNA,
 • Mentorsky byla vedena dobrovolnická kampaň na podporu těžce postiženého Alexandra T., který je upoután na lůžko „Pero pro Sašu“. Dobrovolníci získali prostředky na alternativní ovlácací technologii, která umožnila postiženému chlapci nezávisle ovládat IT technologie.
 • Dobrovolnická skupina Klíč podpořila celostátní sbírku „Kuře pomáhá dětem“ a TOTEMová dvojice MŠ a TO byla vyhodnocena jako nejúspěšnější  v celé ČR.
 • Byla realizována dobrovolnická akce KAPKA KRVE ZA TOTEM – darování krve pro potřeby FN Plzeň.
 • Spolupráce s Národopisným muzeem v Plzni – příprava artefaktů na výstavu. Vedení workshopů pro děti při jejich akcích
 • Prohlubovali jsme navázané spolupráce s partnery v oblasti komerčních firem – Doosan Škoda Power, zahradnictví FYTOS, Hannah Czech a.s., hotel IBIS, Bolevecká lékárna, Metropolitní univerzita Praha, univerzitní středisko v Plzni, Pekařství U Radnice v Touškově, Plzeňská Teplárenská, SHAPE CORP. CZECH REPUBLIC, s.r.o. firma Siv.cz zdravotnické pomůcky, ČEZ Call centrum A Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství STARÝ MOST s.r.o., firmy TS Plzeň a.s., Škoda JS a Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., Zoologická a botanická zahrada města Plzně. S každou firmou či nadací je spojený jiný druh podpory; s některými jsme na cestě již řadu let, s některými si teprve hledáme společné cíle.
 • Podporovali jsme seniory být prospěšní regionu i ostatní společnosti – navýšil se počet seniorských dobrovolníků v pravidelné činnosti – 121 aktivních seniorských dobrovolníků. Za zmínku stojí tradiční příprava týdenního seniorského putování tentokrát na Kroměřížsko, péče o Mezigenerační městskou zahradu v TOTEM, z.s. a spolupráce s dalšími organizacemi, které v zahradě nacházejí zázemí – 7. mateřská škola Plzeň, DOMOVINKA apod.,  podpora při velkých společenských akcích TOTEM, z.s. (Seniorhry 2016, Sousedský jarmark 2016, Celostátní setkání SOUSEDÉ plus a další),  přípravy výstav ve výstavní galerii TOTEM, z.s. a další. Velmi aktivně po celý rok pracoval i seniorský dobrovolnický klub Letokruhy, který svými činnostmi dlouhodobě podporuje TOTEM, z.s. i další organizace – od srpna 2015 pravidelně dojíždí se svými programy do Plicní léčebny Janov.
 • Seniorští dobrovolníci také dlouhodobě zajišťují přípravu a realizaci výstav ve výstavní galerii TOTEM, z.s. a provoz klubové kavárny Kafíčko a tanečních a dalších akcí.

 

Byli jsme při tom:

 • Konference o dobrovolnictví Kroměříž 2016
 • Mezinárodní konference MPSV o zdravém stárnutí v Brně,
 • Dobrovolnická skupina Klíč podpořila celostátní sbírku „Kuře pomáhá dětem“ a TOTEMová dvojice MŠ a TO byla vyhodnocena jako nejúspěšnější v celé ČR.
 • Aktivní účast v projektu Senioři komunitě (výstupem z projektu spot o seniorském dobrovolnictví v TOTEM, z.s.)  a další.
 • Podpořili jsme Kampaň „Dobrý soused“ – OC Tesco
 • Naši dobrovolníci byli nominováni a oceněni – TOTEMové poděkování dobrovolníkům, Dobrá duše 2016, Křesadlo 2016, Anděl 2016. V rámci udělení cen Křesadlo 2016 byla oceněna hlavní cenou naše dobrovolnice Václava Koupilková.
 • Naši dobrovolníci podpořili akce v regionu: Ibis Pilsenman, Národní potravinová sbírka, Pilsen Trail, Čokoládové festivaly, Bílá pastelka, Run for ProCit, ČEZ Plzeňský půlmaraton, Gigathlon, Krajský půlmaraton Plzeňského kraje, Vánoční jarmark – spolupráce se ZŠ a SŠ Církevní …
 • Pomoc při výletech MUSS a jejich klientů do ZOO a do dalších lokalit kolem Plzně

 

Dobrovolnictví v číslech:

Celkový počet dobrovolníků: 306, z toho 121 seniorů:

 • mužů: 47, z toho 18 seniorů
 • žen: 261, z toho 103 seniorek

Počet nově uzavřených smluv: 91

30 smluvních partnerů / 54 organizací a projektů

(např.:  FN Plzeň - Dětská klinika, Oddělení sociálních lůžek, Onkologické oddělení)

Jednorázové akce: 154 akcí / 610 dobrovolnických vstupů / 3926 odpracovaných hodin

Počet uskutečněných vzdělávacích akcí pro dobrovolníky:

2 denní školení - Kompeteční portfolio dobrovolníka, Rozvoj prosociálního chování v dobrovolnické práci ve spolupráci se ZČU Plzeň

Kvalifikační Studium pedagogiky volného času (40 hodin)

10 jednodenních seminářů a workshopů,

14 intervizních setkání  v rámci  Dobrokavárny

 

Podpořili nás:  MVČR, PK, MMP, MO Plzeň 1, Nadace ČEZ.

 

Ani rok 2017 se nejeví jako rok dobrovolnicky odpočinkový. Je naplánováno spousta novinek, akcí a příležitostí být při tom s námi.

Pokud byste se chtěli přidat, kontaktujte Vlastu Faiferlíkovou: faiferlikova@totemplzen.cz nebo na tel.: 736 489 755

 

 

Ohlednutí za dobrovolnickým rokem 2016
Ohlednutí za dobrovolnickým rokem 2016
Ohlednutí za dobrovolnickým rokem 2016
Ohlednutí za dobrovolnickým rokem 2016
Ohlednutí za dobrovolnickým rokem 2016
Ohlednutí za dobrovolnickým rokem 2016
Ohlednutí za dobrovolnickým rokem 2016
Ohlednutí za dobrovolnickým rokem 2016
Ohlednutí za dobrovolnickým rokem 2016
Ohlednutí za dobrovolnickým rokem 2016
Ohlednutí za dobrovolnickým rokem 2016
Ohlednutí za dobrovolnickým rokem 2016
Ohlednutí za dobrovolnickým rokem 2016
Ohlednutí za dobrovolnickým rokem 2016
Ohlednutí za dobrovolnickým rokem 2016
Ohlednutí za dobrovolnickým rokem 2016
Ohlednutí za dobrovolnickým rokem 2016
Ohlednutí za dobrovolnickým rokem 2016
Ohlednutí za dobrovolnickým rokem 2016
Ohlednutí za dobrovolnickým rokem 2016
Ohlednutí za dobrovolnickým rokem 2016
Ohlednutí za dobrovolnickým rokem 2016
Ohlednutí za dobrovolnickým rokem 2016
Ohlednutí za dobrovolnickým rokem 2016
Ohlednutí za dobrovolnickým rokem 2016
Ohlednutí za dobrovolnickým rokem 2016
Ohlednutí za dobrovolnickým rokem 2016
Ohlednutí za dobrovolnickým rokem 2016
Ohlednutí za dobrovolnickým rokem 2016
Ohlednutí za dobrovolnickým rokem 2016
Ohlednutí za dobrovolnickým rokem 2016
Ohlednutí za dobrovolnickým rokem 2016
Ohlednutí za dobrovolnickým rokem 2016
Ohlednutí za dobrovolnickým rokem 2016
Ohlednutí za dobrovolnickým rokem 2016
Ohlednutí za dobrovolnickým rokem 2016
Ohlednutí za dobrovolnickým rokem 2016
Ohlednutí za dobrovolnickým rokem 2016
Ohlednutí za dobrovolnickým rokem 2016
Ohlednutí za dobrovolnickým rokem 2016
Ohlednutí za dobrovolnickým rokem 2016
Ohlednutí za dobrovolnickým rokem 2016
Ohlednutí za dobrovolnickým rokem 2016
Ohlednutí za dobrovolnickým rokem 2016
Ohlednutí za dobrovolnickým rokem 2016

»zpět do archivu aktualit

© 2012 TOTEM, z.s. | grafika Hanja.eu | webdesign Antstudio.cz