Hledání

English Deutsch Czech

Zpět na TOTEM


TOTEM / Dobrovolnictví / Dobrovolníci dětem


Dobrovolníci dětem

Projekt Dobrovolníci dětem je průřezovým projektem našich dalších dlouhodobě realizovaných projektů a aktivit směrovaných na děti a mládež (Pět P, KOMPAS®, Dobrovolníci  v nemocnicích,  Dobrovolnický  klub Klíč, apod.) a projektů, v nichž pracují mladí dobrovolníci (16 – 26 let). Je zacílen na posilování a budování dobrovolnického týmu, na zvyšování kompetentnosti dobrovolníků jako jednotlivců i jako součásti týmu. Vzhledem k tomu, že dobrovolnická základna se v čase obměňuje, věnujeme velkou pozornost začleňování nových dobrovolníků formou společných akcí, podporou realizace dobrovolnických miniprojektů a vzděláváním v různých oblastech, které dobrovolníci využijí i v dalším profesním a osobním životě.

KLÍČOVÉ AKTIVITY V PROJEKTU

  • Vzdělávání a rozvoj dobrovolníků
  • Dobrovolnický klub Klíč, příprava a realizace projektů
  • Kompetenční portfolio dobrovolníka (KPD)

 

Vzdělávání a rozvoj dobrovolníků

Vzdělávání a rozvoj dobrovolníků

Příprava při vstupu do projektů, k dětskému klientovi, podpora zájmu o dlouhodobější působení mladých lidí v dětských sociálních programech a ve volnočasových aktivitách formou intervizí, supervizí, sdílení v Dobrovolnické kavárničce.    

Více informací

Dobrovolnický klub Klíč

Příprava a realizace projektů Odborná příprava na práci v konkrétních dlouhodobých projektech (Pět P – projekt zaměřený na socializaci dětí s výchovnými a jinými problémy vytvářením partnerských vztahů mezi dítětem, rodinou a 1 dobrovolníkem, a plánováním a realizací skupinových programů pro...

Více informací

Kompetenční portfolio

V rámci projektu připravujeme systém certifikace dobrovolníků. Sledováním aktivit dobrovolníků zaznamenáváme všechny získané dovednosti, znalosti a v podobě dokumentu „Kompetenční portfolio dobrovolníka“, který postupně vyvíjíme, hledáme formu tak, aby byl validním nástrojem při hledání...

Více informací

Dobrovolníci dětem v r. 2016

V TOTEM, z.s. stabilně pracuje dobrovolnický tým, který se průběžně z roku na rok obměňuje z cca 60% z různých důvodů - ukončení studia, změna rodinné situace, postupná změna životních priorit,  zahraniční stáže a další. Díky projektu Dobrovolníci dětem se nám dařilo nenásilně adaptovat...

Více informací

Dobrovolníci dětem v r. 2015

Dobrovolníci dětem v r. 2015

Anotace projektu Projekt se zaměřoval na dlouhodobou cílenou práci s dobrovolnickým týmem v TOTEM, z.s. Hlavním záměrem bylo rozvíjet nastavený komplexní systém práce s mladým dobrovolníkem (16 -26 let) a s dobrovolníky pracujícími s dětmi a mládeží a nabídnout různé formy rozvoje ve...

Více informací

Dobrovolníci dětem v r. 2014

Nábor dobrovolníků a oslovování zájemců ze stávajících dobrovolníků (publicita, propagace, prezentace projektu). Naším cílem bylo rozšířit databázi dobrovolníků a zainteresovat je na jejich potřebě rozvoje a sebevzdělávání vytvořením vzdělávacího kalendáře přesně „na míru“ pro aktivity, které v...

Více informací

 

Realizaci projektu Dobrovolníci dětem podporuje:

 

                           

 

 

       
         
   

 

 

   
         

© 2012 TOTEM, z.s. | grafika Hanja.eu | webdesign Antstudio.cz