Hledání

English Deutsch Czech

Zpět na TOTEM


TOTEM / Dobrovolnictví / Dobrovolnictví v TOTEMU


Dobrovolnictví v TOTEMU

„Dobrovolnictví je dar člověka člověku…“

Myšlenka, že kolem nás chodí spousta lidí, kteří jsou ochotni věnovat část svého času a energie těm, kteří ji potřebují a že je spousta lidí osamocených, v nemoci, v tíživých sociálních podmínkách a na pomocnou ruku čekají, stála před 17 lety u zrodu Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM, z.s.

Posláním dobrovolnického centra je propagace a šíření myšlenky dobrovolné pomoci a rozvoj dobrovolnictví v plzeňském regionu.

Věnujeme se projektům, které jsou zaměřeny na pomoc a podporu lidem, kteří se chtějí stát dobrovolníky a organizacím, jejichž klienti uvítají společnost a podporu našich dobrovolníků, nabízíme možnost dobrovolnického pobytu v zahraničí, principy dobrovolnické pomoci uplatňujeme v TOTEMových preventivních programech zaměřených na pomoc dětem a rodinám, které se ocitnou v problémových situacích nebo v aktivizačních činnostech pro klienty centra – maminky na mateřské dovolené a především pro seniory.

Spolupracujeme s neziskovými a příspěvkovými organizacemi v oblasti sociální, zdravotnické a školské, kam vysíláme proškolené a dle zákona smluvně zabezpečené dobrovolníky a metodicky je podporujeme v jejich vedení. Dobrovolníci zde pomáhají s administrativou, s péčí o prostředí, stávají se vítanými společníky klientů.

Dobrovolnictví v TOTEM, z.s. se v současné době odehrává ve formě následujících programů:

MANAGEMENT DOBROVOLNICTVÍ PRO PODPORU REGIONU

EVROPSKÁ DOBROVOLNÁ SLUŽBA

MENTORINGOVÉ PROGRAMY: PĚT P, KOMPAS®, KAMPa 15+

DOBROVOLNICKÝ KLUB KLÍČ

DOBROVOLNÍCI PODPORUJÍCÍ CHOD TOTEM, z.s.

V posledních letech se cíleně zaměřujeme na propojení dobrovolnictví a aktivizačně vzdělávacích služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením v obou rovinách – senior jako poskytovatel dobrovolné služby i jako její příjemce - se záměrem umožnit seniorům pokračovat v aktivním životě a s cílem uchovat jejich duševní a fyzické síly, co nejdéle jim umožnit plnohodnotný život v jejich přirozeném prostředí a maximálně oddálit dobu, kdy se stanou zcela závislými na pomoci druhých.

ZÁJMOVÉ KLUBY PRO SENIORY

SENIORSKÝ DOBROVOLNICKÝ KLUB LETOKRUHY

 

 

Realizaci projektu Management dobrovolnictví  pro podporu regionu podporuje:


                   

         
   

         

www.nadacecez.cz

 

 


 

 

 

 

 

 

© 2012 TOTEM, z.s. | grafika Hanja.eu | webdesign Antstudio.cz