Hledání

English Deutsch Czech

Zpět na TOTEM


TOTEM / Dobrovolnictví / Projekty v dobrovolnictví / Mentoringové programy


Mentoringové programy

Pět P

Cílem preventivního volnočasového programu Pět P je  pomoci sociálně znevýhodněným dětem najít vlastní hodnotu a jedinečnost. Základním kamenem na cestě k tomuto cíli je vytvoření přátelského vztahu mezi  dítětem a dobrovolníkem. 
 
Program je určen dětem ve věku 6-15 let, které mají sociální či zdravotní problémy a z různých důvodů se těžko zapojují do kolektivu svých vrstevníků. Může se jednat například o děti hyperaktivní, se školními problémy, děti "zakřiknuté" či s lehkou poruchou řeči.

co nabízí program dětem...

Pět P je individuální preventivní program založený na přátelském vztahu dítěte a dospělého dobrovolníka. Tento vztah nabízí dítěti možnost 
 • pomoci
 • přátelství
 • péče
 • prevence
 • podpory

...

Pod názvem Big Brother, Big Sister je tento program realizován ve světě více než sto let. V ČR je od roku 1996 a působí ve více než deseti městech. Totem – RDC program Pět P realizuje již 11 let a je členem Asociace Pět P v České republice.

KOMPAS

Program KOMPAS® je 6 let ověřenou metodou pomoci dětem, mládeži
a rodinám v nepříznivé životní situaci a používá metody podpory, ocenění
a respektu ke kvalitám zapojených klientů. Je to sociálně aktivizační
služba pro rodiny s dětmi ve věku 6–15 let. Program KOMPAS®
je zaměřený na: KOMunikaci PArtnerství Spolupráci.

Cílem projektu je přispět k sociální integraci znevýhodněných osob a rodin, tzn. přispět ke zvýšení sociální mobility sociálně vyloučených klientů (rodin, dospělých a mládeže) a posílit jejich schopnosti a motivace řídit si svůj život samostatně ve vztahu k trhu práce a ve vztahu k institucionálnímu prostředí.
 

Pro koho je program Kompas:

 • sociálně slabé rodiny s dětmiděti se slabými školními výsledky (LMD, ADHD)
 • děti s narušenými komunikačními schopnostmi
 • děti z jiné etnické skupiny
 • děti nesamostatné, nedůvěřivé
 • děti po traumatickém zážitku
 • děti žijící v neúplných rodinách
 • děti rodičů se zdravotním handicapem
 • děti, jejichž sourozenci mají zdravotní handicap
 
Aktivity projektu:
V tomto programu se vždy dva dospělí vyškolení dobrovolníci věnují skupince šesti dětí ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí. Skupinka se schází pravidelně 1x týdně na 2 až 3 hodiny, po dobu nejméně 4 měsíců. Náplň setkání vychází ze zájmů a potřeb dětí, mohou to být hry, výlety, soutěže, sport, povídání a mnoho jiných aktivit zaměřených na získávání sociálních dovedností.

Z kapacitních důvodů program Kompas momentálně nerealizujeme.

© 2012 TOTEM, z.s. | grafika Hanja.eu | webdesign Antstudio.cz