Hledání

English Deutsch Czech

Zpět na TOTEM


TOTEM / O nás / Historie


Historie

Rok 2015

Důležité události:

 • změna statutu a názvu organizace na Mezigenerační a dobrovolnické centrum, TOTEM, z.s.,
 • úspěšný procesní a finanční audit,
 • finanční podpora z Nadace „Pomozte dětem“,
 • na slavnostním ukončení TOTEMového roku jako host klienty pozdravil Jan Hřebejk,
 • vydaní prvního dílu TOTEMové knihy mapující prvních 10 let fungování organizace (1999 – 2009),
 • dobudování výtahu, tedy plná bezbariérovost našeho centra,
 • spolupráce se Slovenskou umělkyní Ludmilou Horňákovou na společném projektu „Domácí je holt domácí“,
 • pátý ročník Třetího festivalu – Setkání aktivních seniorů z různých koutů ČR i zahraničí,
 • významné dobrovolnické ocenění Křesadlo 2015 pro Jáchyma Wiesnera za jeho dobrovolnickou práci,
 • do programu pravidelně zařazena Dobrokavárna – prostor pro setkávání, vzdělávání, supervize pro stávající dobrovolníky i prostor pro získávání informací pro nové zájemce o dobrovolnictví,
 • intenzivní zapojení seniorů do dobrovolnické služby,
 • technické téma Lidé a jaderná energie zvyšující zájem o obory Akademie třetího věku i mezi muži,
 • i díky spolupráci OSPOD, DDÚ a s organiza­cemi zabývajícími se sanací rodiny jsme se posunuli od volnočasových aktivit k úspěšnému řešení pro­blémů spadajících do oblasti sociálně preventivních služeb,
 • první pobytový tábor pro děti ze znevýhodněného prostředí,
 • první týdenní poznávací zájezd pro seniory s dobrovolnickým zajištěním manželů Novotných,
 • Vlasta Faiferlíková se stala místopředsedkyní výboru Asociace dobrovolnických mentoringových programů ČR,
 • aktivní naplňování Národního akčního plánu pro podporu stárnutí,
 • vedli jsme kulatý stůl věnovaný problematice Dobrovolnictví – ote­vřený prostor pro mezigenerační soužívání,
 • aktivně jsme spolupracovali s německými, rakouskými slovenskými a norskými centry, organizacemi či jednotlivci,
 • hostili jsme mnoho zájemců o předání našich zkuše­ností v oblasti budování mezigeneračních vztahů z řady měst a regionů ČR,
 • zúčastnili jsme se druhého setkání Evropské sítě ZB 55+,
 • po několika letech jsme přijali evropskou dobrovolnici z jiné než německy mluvící země a získali jsme tak jako podporu svého týmu Elsu Otones García ze Španělska.

Získané registrace:

Registrovaná soc. služba dle zákona 108/2006 Sb. jako Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi.

Realizované projekty:

TOTEM pro seniory

 • Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 • Akademie třetího věku
 • Moudření - Škola aktivního stárnutí
 • Třetí festival - Setkání aktivních seniorů

TOTEM pro dobrovolníky

 • Management dobrovolnictví v plzeňském regionu
 • SOUSEDÉ plus
 • Evropská dobrovolná služba (EDS)
 • Dobrovolníci dětem
 • Dobrovolnický klub Klíč
 • Dobrovolnický klub Letokruhy

TOTEM pro rodiny s dětmi

 • Mentoringové preventivní programy pro podporu rodin a dětí s rizikem ohrožení vývoje a společenského začlenění
 • Pět P
 • KOMPAS®
 • Náhradní babička

TOTEM pro vaše SETKÁVÁNÍ SE

 • Sousedský jarmark
 • Místo Setkávání se
 • Světlonoš(ž)ky – podpora amatérského seniorského divadelního souboru
 • Mateřský klub Rozmarýnek
 • Mezigenerační městská zahrada
 • Fotografický mezigenerační projekt 52 týdnů


Rok 2014

Důležité události:

 • jmenování TOTEM – RDC zástupcem do Rady vlády pro seniory a stárnutí populace pro období 2014-2017
 • získání ocenění za aplikaci Age managementu v projektu TOTEM – Dům napříč generacemi v rámci předávání Národní ceny kvality ČR
 • členství ve výboru Asociace Pět P
 • úspěšný komplexní audit Asociace pět P
 • dobrovolníci pracující s dětmi nově absolvují odborný psychologický screening,
 • posílení základní dobrovolnické skupiny pro podporu činnosti přímo v TOTEM - RDC
 • vytvoření benefitového programu  DOBRODĚNÍ – vzdělávací a rozvojové semináře či workshopy pro dobrovolníky
 • vytvoření a pilotní ověření Kompetenčního portfolia dobrovolníka
 • příprava a organizace prvního Setkání Evropské sítě Zeitbank 55+
 • organizační zajištění návštěvy skupiny francouzských cyklistů, kteří celý jeden rok svého života věnují cestování na bicyklech a jako 1 ze 3 zastávek v ČR si vybrali TOTEM
 • první setkání TOTEMových lektorů
 • první víkendové soustředění tanců s vůní Orientu
 • zahájení spolupráce s Katedrou psychologie FPE ZČU
 • cyklus 15 TOTEMových zastavení – oslava 15. Let fungování TOTEM – RDC
 • rozvinutí spolupráce s firemními dárci a získání jejich podpory pro naše programy
 • intenzivní spolupráce s Plzeň 2015 o.p.s. – dobrovolnická podpora akcí EHMK, či organizace akcí a projektů ve spolupráci (Skryté město, Restarantday, Sousedský jarmark, Domácí je holt domácí,…)
 • intenzivní spolupráce s mnoha organizacemi nejen v ČR, síťování know-how zapojených organizací, zemí, krajů.
 • návštěvy, kde se představitelé organizací, jednotlivci i zástupci veřejné sféry nechali inspirovat TOTEMem jako funkčním modelem moderního mezigeneračního centra,
 • navázání spolupráce s krajem Karlovarským, Středočeským, Jihočeským, Jihomoravským, s Prahou a Vysočinou,

Získané akreditace:

Prodloužení akreditace Mentoringových preventivních programů pro podporu rodin a dětí s rizikem ohrožení vývoje a společenského začlenění

Realizované projekty:

TOTEM - RDC pro seniory

 • Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 • Akademie třetího věku
 • Moudření - Škola aktivního stárnutí

TOTEM - RDC pro dobrovolníky

 • Management dobrovolnictví v plzeňském regionu
 • SOUSEDÉ plus
 • Společné učení a žití v Evropě
 • Evropská dobrovolná služba (EDS)
 • Senioři seniorům
 • Dobrovolníci dětem
 • Dobrovolnický klub Klíč
 • Dobrovolnický klub Letokruhy

TOTEM - RDC pro rodiny s dětmi

 • Mentoringové preventivní programy pro podporu rodin a dětí s rizikem ohrožení vývoje a společenského začlenění
 • Pět P
 • KOMPAS®

TOTEM - RDC pro vaše SETKÁVÁNÍ SE

 • Sousedský jarmark
 • Místo Setkávání se
 • Světlonoš(ž)ky - autorské představení „Ženy“
 • Mateřský klub Rozmarýnek
 • Mezigenerační městská zahrada
 • Galerie - Okno do duše


Rok 2013

Důležité události:

 • zahájení plného provozu v nových prostorách,
 • skokový nárůst dobrovolníků, seniorů i činností,
 • rozvoj spolupráce s plzeňskými i mimoplzeňskými organizacemi,
 • navázaná spolupráce s hotelem Ibis,
 • spolupráce s organizací Dachwerband Schlierbach ve Švýcarsku,
 • rozvoj lektorského dobrovolnického týmu pracujícího přímo pro TOTEM,
 • rozvoj odborných praxí poskytovaných studentům SŠ, VŠ a V0Š , sociálního zaměření,

Získané akreditace:

MVČR – Management dobrovolnictví v plzeňském regionu

Realizované projekty:

 • SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
 • Akademie třetího věku,
 • TOTEMový rozcestník,
 • Moudření,
 • Třetí festival,
 • Strom poznání,
 • Management dobrovolnictví pro NNO v Plzeňském regionu,
 • Dobrovolnický klub Klíč,
 • Grundtvig,
 • Zeitbank 55+,
 • Evropská dobrovolná služba – dobrovolnice Luise Gemander a Isabelle Wilhelm
 • Letokruhy,
 • Pomáháme, kde je třeba, pomáhejte s námi
 • Pět P,
 • Mateřský klub,
 • Místo Setkávání se – kurzy, kluby a jednorázové akce pro veřejnost
 • Výstavy a vernisáže v Galerii TOTEM–RDC

 

Rok 2012

Důležité události:

 • dokončení rekonstrukce nového mezigeneračního multifunkčního centra,
 • kolaudace budovy,
 • přestěhování všech 4 dosavadních pracovišť, ve kterých jsme realizovali všechny aktivity,
 • za velké podpory dobrovolníků, klientů, přátel a blízkých jsme zabydleli a připravili prostory,
 • 17.9. 2012 jsme slavnostně otevřeli novou budovu TOTEM – RDC a zahájili zkušební provoz,
 • proběhla úspěšná kontrola investičního projektu ROP NUTS II. Jihozápad

Získané akreditace:

MVČR - MENTORINGOVÉ PREVENTIVNÍ PROGRAMY PRO PODPORU RODIN A DĚTÍ S RIZIKEM OHROŽENÍ VÝVOJE A SPOLEČENSKÉHO ZAČLENĚNÍ

Realizované projekty:

 • zachovány všechny klíčové projekty
 • zrušena registrace SAS pro rodiny a děti, projekt Pět P realizován v rámci mentoringových programů
 • Evropská dobrovolná služba - po roční přestávce jsme přijali EDS dobrovolníky Simona Grimma
 • SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
 • Akademie třetího věku,
 • TOTEMový rozcestník,
 • TOTEMové KráSnění,
 • Management dobrovolnictví pro NNO v Plzeňském regionu,
 • Dobrovolnický klub Klíč,
 • Grundtvig,
 • Zeitbank 55+,
 • Letokruhy,
 • Paměť Slovan,
 • Pět P,
 • Mateřský klub,
 • Místo Setkávání se – kurzy, kluby a jednorázové akce pro veřejnost
 • Výstavy a vernisáže v Galerii TOTEM–RDC


Rok 2011

Důležité události:

 • změna stanov sdružení,
 • změna vizuální identity sdružení,
 • znovuzahájení rekonstrukce objektu v Kaznějovské ,
 • realizace výstavy Člověk – čas - proměny v Máshauzu plzeňské radnice,
 • spolupráce s Asociací neziskových organizací Plzeňského kraje a Centrem neziskových organizací při přípravě a realizaci Křesadla - ocenění dobrovolníků v Plzeňském kraji,
 • příprava Průvodu dobrovolníků Plzeňského kraje, realizovaného ve spolupráci s Plzeňským krajem pod záštitou radního pro sociální věci Mgr. Miroslava Brabce.

Získané akreditace:

 • obnovená Akreditace MVČR dle zákona 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě k vysílání dobrovolníků,

Realizované projekty:

 • SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
 • NAVETA SAS pro rodiny s dětmi,
 • Management dobrovolnictví pro NNO v Plzeňském regionu,
 • Mateřský klub, 
 • Evropská dobrovolná služba,
 • Impuls,
 • Letokruhy,
 • Třetí festival,
 • Akademie třetího věku,
 • Příběhy plzeňských míst,
 • Pět P,
 • Kompas®.


Rok 2010

Důležité události:

 • zahájení rekonstrukce objektu v Kaznějovské ul.,
 • zastavení rekonstrukce objektu v Kaznějovské ul.,
 • přehodnocení 5. výzvy ROP NUTS II Jihozápad,
 • realizace aktivit v náhradních prostorech Karlovarská ul, a ul. U Jam,
 • profesionalizace a rozvoj pracovního týmu,
 • úspěšná inspekce kvality sociálních služeb (SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením),
 • rozšíření nabídky pro seniory o projekt Letokruhy,
 • spolupráce s Asociací neziskových organizací Plzeňského kraje a Centrem neziskových organizací při přípravě a realizaci Křesadla - ocenění dobrovolníků v Plzeňském kraji,
 • příměstský tábor.

Získané akreditace:

 • registrace SAS pro rodiny s dětmi dle zákona č. 108/2006Sb., o sociálních službách
 • registrace k poskytování sociálně právní ochrany dětí pověřenými osobami dle zákona č.359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
 • členství v Asociaci poskytovatelů sociálních služeb

Realizované projekty:

 • SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
 • NAVETA SAS pro rodiny s dětmi,
 • Management dobrovolnictví pro NNO v Plzeňském regionu, 
 • Mateřský klub, 
 • Evropská dobrovolná služba,
 • Dobrovolníci dětem,
 • Šance stáří,
 • Pět P,
 • Kompas®,
 • Letokruhy,
 • Akademie třetího věku.

 

Rok 2009 

Důležité události:

 • od města Plzeň získán darem nový objekt pro záměr Totem – Dům napříč generacemi,
 • první aktivty v nových prostorách – nultý semestr Akademie třetího věku,
 • úspěšná žádost v ROP NUTS II Jihozápad,
 • přípravné kroky k rekonstrukci a přístavbě objektu,
 • navázání spolupráce s německou organizací Kifas, GmbH a rozvoj nového projektu Šance stáří,
 • spolupráce s Asociací neziskových organizací Plzeňského kraje a Centrem neziskových organizací  při přípravě a realizaci Křesadla - ocenění dobrovolníků v Plzeňském kraj,
 • spolupráce s městskou knihovnou Louny,
 • rozšíření nabídky projektů pro dětského klienta o program Kompas®.

Získané akreditace:

 • Akreditace MVČR dle zákona 198/2002 Sb. O dobrovolnické službě pro realizaci projektu Kompas®

Realizované projekty:

 • SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
 • Třetí festival,
 • Management dobrovolnictví NNO v Plzeňském regionu,
 • Dobrovolníci v nemocnicích,
 • Mateřský klub, 
 • Evropská dobrovolná služba,
 • Můžeš,… když chceš,
 • Dobrovolníci dětem,
 • Šance stáří,
 • Pět P,
 • Kompas®,
 • Akademie třetího věku.


Rok 2008 

Důležité události:

 • Navázání aktivní spolupráce s OSS MmP při přípravě realizace záměru projektu Totem – Dům napříč generacemi,
 • vytipování a nutné kroky k získání vhodného objektu k realizaci projektu mezigeneračního multifunkčního centra,
 • Aktivní účast na semináři Seniorliving v Hradci Králové,
 • další spolupráce se seniorskými centry v zahraničí.

Získané akreditace:

 • obnovená Akreditace MVČR dle zákona 198/2002 Sb. O dobrovolnické službě k vysílání dobrovolníků. 

Realizované projekty:

 • SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
 • Dobrovolníci v nemocnicích,
 • Mateřský klub,
 • Management dobrovolnictví NNO v Plzeňském regionu, 
 • „Aktivitou proti závislosti“ - dobrovolnické cvičení jógy pro seniory, vzdělávací kluby aktivních seniorů,
 • Evropská dobrovolná služba,
 • Můžeš,… když chceš,
 • Dobrovolníci dětem,
 • Pět P


Rok 2007

Důležité události:

 • realizace mezinárodního diskusního semináře Životní styl seniorů ve městech,
 • realizace putovní zahraniční výstavy seniorských výtvarných prací „Salon seniorů“,
 • zahájení projektu „Můžeš, ... když chceš!” pro děti z DD podpořeného z Nadačního fondu T. Maxové,
 • založení Dobrovolnického klubu Klíč,
 • zpracování záměru projektu Totem – Dům napříč generacemi.

Získané registrace:

 • registrace poskytovatele sociálních služeb dle zákona 108/2006Sb.

Realizované projekty:

 • Nezaměstnaní absolventi (ve spolupráci s ÚP),
 • Dobrovolníci v nemocnicích,
 • Mateřský klub,
 • Management dobrovolnictví NNO v Plzeňském regionu,
 •  SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
 • „Aktivitou proti závislosti“ - dobrovolnické cvičení jógy pro seniory, vzdělávací kluby aktivních seniorů,
 • Evropská dobrovolná služba,
 • Můžeš,… když chceš!,
 • Pět P

 

Rok 1999 - 2006    

Důležité události:

 • založení OS Totem,
 • zahájen projekt vysílání dobrovolníků do neziskových organizací,
 • otevření nových bezbariérových prostor Totem - Denní vzdělávací centrum seniorů včetně vybavení bezdrátové PC učebny, zřízení klubovny a nákupu osobního vozu pro potřeby centra,
 • navázána konkrétní partnerská spolupráce s Seniortreffpunkt Regensburg a Maria-Seltmann Haus Weiden,
 • přijetí prvních postižených zahraničních dobrovolníků,
 • zpracování projektového záměru Dům aktivních seniorů a jeho prosazení do volebního programu.

Získané akreditace a členství:

 • Evropská dobrovolná služba akreditována v Bruselu - přijetí dobrovolníků z EU, Volonteurope 2000 a v roce 2004 rozšíření akreditace EDS pro znevýhodněnou mládež,
 • akreditace MVČR k vysílání dobrovolníků,
 • členství v Koalici dobrovolnických iniciativ,
 •  členství v Asociaci Pět P.

Realizované projekty:

 • Nezaměstnaní absolventi (ve spolupráci s ÚP),
 • Dobrovolníci v nemocnicích,
 • Mateřský klub
 • Management dobrovolnictví NNO v Plzeňském regionu,
 • „Aktivitou proti závislosti“ - dobrovolnické cvičení jógy pro seniory, vzdělávací kluby aktivních seniorů,
 • Nízkoprahový klub Gabriel,
 • Vzdělávání managementu NNO v regionu,
 • Evropská dobrovolná služba,
 • Pět P

 

© 2012 TOTEM, z.s. | grafika Hanja.eu | webdesign Antstudio.cz