Hledání

English Deutsch Czech

Zpět na TOTEM


TOTEM / O nás / Kdo jsme


Kdo jsme

Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s. vzniklo původně jako občanské sdružení registrací u Ministerstva vnitra ČR dne 27.7.1999 pod č.j. VS/1-1/40853/99-R, dle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů.

 

Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s.                                             

Kaznějovská 1517/51
323 00 Plzeň
tel.: 377 260 425, 777 343 580

IČO: 69966303

bankovní spojení: 1938930/8030

 

 

Naším posláním je vytvářet pozitivní a funkční mezilidské vztahy, jak v rámci rodiny, tak v širším kontextu občanské společnosti.

Naplňování našeho poslání se uskutečňuje skrze poskytování sociálně aktivizačních služeb, aktivizačních programů a dalších, zejména dobrovolnických projektů, které jsou v souladu s námi stanovenými dlouhodobými cíli.

Naše dlouhodobé cíle:

  • propagovat a šířit myšlenku dobrovolné pomoci a rozvíjet dobrovolnictví v plzeňském regionu 
  • přispívat k vyšší míře zapojení seniorů do společenského života, rozvíjet jejich duševní a fyzické síly, podporovat sebedůvěru a zájem o další učení,
  • pomáhat dětem a jejich rodinám v řešení jejich obtížných životních situací
  • posilovat mezigenerační vztahy a tím vytvářet přirozené zdravé prostředí pro soužití všech generací.

Vývoj činnosti a konkrétní realizované projekty v TOTEMu  vám přiblíží sekce Historie nebo výroční zprávy, které jsou ke stažení zde.

TOTEM, z.s. je členem:

  • Asociace neziskových organizací Plzeňského kraje
  • Asociace poskytovatelů sociálních služeb
  • Asociace Pět P
  • Koalice dobrovolnických iniciativ

 

TOTEM, z.s. je od roku 2007 aktivně zapojen do KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PLZNI. Cíleně doplňuje síť sociálních služeb města Plzně ve shodě s výstupy Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb města Plzně na období 2008 - 2015.

Projekt TOTEM – Dům napříč generacemi (multifunkční – mezigenerační centrum) vznikl ve spolupráci s OSS, UMO Plzeň 1 a Magistrátem města Plzně. Projekt nese myšlenku propojit a rozvinout aktivity tak, jak je má  TOTEM, z.s. ověřené několikaletou realizací, a nastavit nové aktivity, které jsou připravovány na základě monitoringu klientských potřeb ve spolupráci s komisí Komunitního plánování města Plzně.

V průběhu let 2003-2011 TOTEM, z.s. získal tato oprávnění k realizaci projektů a aktivit:

Rok 2000 - akreditace z USA pro realizaci projektu Pět P (americký projekt Big brother, Big sister)

Rok 2001 - akreditace k realizaci projektu EDS, projekt akreditován v Bruselu a následně u ČNA ČR

Rok 2003 - akreditace MVČR k vysílání dobrovolníků dle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě,

Rok 2007 - registrace poskytovatele sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb.

Rok 2010 - registrace k poskytování sociálně právní ochrany dětí pověřenými osobami dle zákona č.359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

 

© 2012 TOTEM, z.s. | grafika Hanja.eu | webdesign Antstudio.cz