Hledání

English Deutsch Czech

Zpět na TOTEM


TOTEM / Ostatní aktivity / Divadlo / Divadelní skupina Světlonoš(ž)ky


Divadelní skupina Světlonoš(ž)ky

Kde se vzaly Světlonoš(ž)ky...

V rámci Akademie třetího věku jsme od září 2009 nabízeli obor „vlastní cesta k divadlu“. Z tohoto oboru vzešla skupina 5 dam, které měly zájem dramaticky tvořit, věnovat se vlastnímu rozvoji, objevovat nové věci, zážitky, divadelní svět a samy sebe. 

Od listopadu 2010 jsme se začaly scházet pravidelně a začaly jsme připravovat divadelní představení. Celý podzim 2010 jsme pracovaly s tématem dopisové korespondence a kladly jsme si různé otázky - jaký význam má v životě člověka dnes, jak tomu bylo dříve, vzpomínaly jsme, psaly jsme texty a společně jsme vytvářely scénář.

Představení jsme nazvaly Pár řádek z dopisů a na jeho počest (ti, co zhlédli, pochopí) jsme si začaly říkat Světlonoš(ž)ky.

V únoru 2012 se obměnilo složení naší skupiny a začaly jsme pracovat na představení novém. Inspirací nám byla kniha dopisů významných osobností napříč časem. Začaly jsme skládat mozaiku životů 4 žen: Perchty z Rožmberka, Kamily Schönfeldové-Zemanové, Emmy Destinnové a Mileny Jesenské.

Představení Ženy mělo premiéru v prosinci 2012 v TOTEMu.

Koncem roku 2014 jsme již se skupinou hledaly nové lektorské vedení. To jsme si určily jako prioritu, aby dámy získaly třeba i profesionální divadelnickou podporu pro tvorbu nové hry a pro jejich efektivnější růst a další rozvoj jejich dramatických zkušeností.

Během roku 2015 se to podařilo a právě díky bohatým kontaktům nového lektorského vedení se herečky pustily i do dalších formy zpracování svých nápadů, a to videoupoutávky na nové představení.

V roce 2016 jsme se hned po Novém roce konečně vrhly na zkoušení naší nové autorské divadelní hry U kávy v oblacích, na jejímž textu jsme pracovaly skoro celý rok 2015 a premiéru měla v květnu 2016. Ukázku z našeho nového vystoupení jsme před tím předvedly v polovině března na Festivalu Světla na Roudné. Ani po premiéře jsme si neoddechly, neboť jsme již 4 dny poté účinkovaly v rámci festivalu Plzeňské dvorky. Následující měsíc jsme se účastnily komorního festivalu Vítání léta v Červeném Poříčí, kde jsme v zámecké kapli vystoupily s "našimi" Básníky, vystupovaly jsme na arkádách vimperského zámku, na zámku v Chudenicích,  ve Vimperské knihovně či v Plzni ve Skvrňanech. V listopadu 2016 jsme také na dvoudenním soustředění v Prachaticích zkompletovaly poznámky k naší první hře Pár řádek z dopisů, kterou bychom v roce 2017 rády oživily.

V roce 2017 členky souboru hrály stávající divadelní představení „Ženy“ a „U kávy v oblacích aneb s rybou na talíři“ a zároveň pracovaly na nových představeních – „Pár řádek z dopisů“ a na představení se slovenským partnerem.

Hranice osobního komfortu a zároveň s tím i hranice České Republiky překročila tato divadelní skupina žen ve věku 60 – 70 let letos na jaře, když se pustily do naprosto netradiční spolupráce s mladým divadelním souborem Divadlo P.A. ze slovenských Košic. Naprosto nová zkušenost to byla i z důvodu, že společná divadelní hra vznikala na jaře „na dálku – korespondenční cestou“, pak proběhlo jedno čtyřdenní soustředění, kdy členové slovenské divadelní skupiny přijeli do Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM, z.s. Během této krátké doby bylo nutné vymyslet kostru příběhu, jednotlivé dialogy a základní choreografii.  Na přelomu května a června 2017 následovala cesta Světlonoš(ž)ek na Slovensko. Během týdne, který v Košicích strávily, na ně čekalo plno práce - bylo nutné natočit zvuk k myšlenkovým pochodům, naučit se choreografii, pospojovat jednotlivé výstupy reálného a reklamního světa. Výsledkem společné československé spolupráce bylo uvedení téměř půlhodinového vystoupení "V Meste" v rámci  festivalu USE THE C!ty.

Hru "V Meste" představily Světlonoš(ž)ky v polovině října českému divákovi v prostorách Moving Station a to v rámci Třetího festivalu. Slovenská strana se bohužel nemohla účastnit, představení bylo tedy nutné uzpůsobit dané situaci. Vzniklo tak vystoupení propojené výstupy z reálného světa (v zastoupení Světlonoš(ž)ek) a videoprojekce světa reklam (natočeno předem Divadlem P.A.).

 

O divadelním souboru Světloš(ž)ky se můžete dočíst i v článku časopisu Doba seniorů - zde.

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Petra Bláhová

tel.: 377 260 425, 734 672 579

e-mail: blahova@totemplzen.cz

 

 

 

Divadelní klub Světlono(ž)šky dlouhodobě podporují:

 

         
     

 

 

               

 

 

 

 

Divadelní skupina Světlonoš(ž)ky
Divadelní skupina Světlonoš(ž)ky
Divadelní skupina Světlonoš(ž)ky
Divadelní skupina Světlonoš(ž)ky
Divadelní skupina Světlonoš(ž)ky
Divadelní skupina Světlonoš(ž)ky
Divadelní skupina Světlonoš(ž)ky
Divadelní skupina Světlonoš(ž)ky
Divadelní skupina Světlonoš(ž)ky
Divadelní skupina Světlonoš(ž)ky
Divadelní skupina Světlonoš(ž)ky
Divadelní skupina Světlonoš(ž)ky

© 2012 TOTEM, z.s. | grafika Hanja.eu | webdesign Antstudio.cz