Hledání

English Deutsch Czech

Zpět na TOTEM


TOTEM / Ostatní aktivity / Divadlo / Divadelní představení Pár řádek z dopisů


Divadelní představení Pár řádek z dopisů

Představení "Pár řádek z dopisů "

Představení se v nejširším pojetí týká mezilidské komunikace - vývoje a proměn. Konkrétním tématem představení je význam dopisů a dopisové korespondence v životě člověka. Nabízí se zamyšlení nad mírou komunikace v osobních vztazích, přínos nebo negativní vlivy elektronické komunikace, význam vzpomínkových materiálů, předmětů darovaných nebo uchovaných. Jak může ovlivnit jediná zpráva život člověka apod.

Jedná se o představení autorské, tedy na tvorbě textových materiálů ke scénáři představení jsme se velkou měrou podíleli my, účinkující. Texty ve velké části pramení z vlastní zkušenosti, zážitků a vzpomínek.

Příprava představení má v případě autorského divadla velký význam pro jeho tvůrce (účinkující). Účinkující spolu s lektorem nejprve hledají téma, které je pro ně osobně důležité a zajímavé a které má divákovi co nabídnout. Po výběru tématu následuje společné( lektor i účinkující) zpracování v různých formách. V případě této formy divadelní práce se všichni stávají – herci, trochu režiséry, trochu dramaturgy, scénáristy, scénografy. Ve fázi přípravy se otevírá diskuze, prostor pro sdílení názorů, zkušeností, vzpomínek, hledání formy zpracování. Po společném zhlédnutí divadelního představení (červen 2010) a po absolvování zážitkového programu „Příběhy plzeňských míst“ (11.4.2011 ) v prostorách „ Moving Station“ - bývalé nádražní budovy na Jižním předměstí v Plzni, jsme se rozhodli představení uskutečnit právě v těchto prostorech.

Obnovené představení v roce 2017

V roce 2017 jsme znovu na světlo „vytáhly“ svou úplně první divadelní hru „Pár řádek z dopisů“, která vede diváky k zamyšlení, jakou roli hraje či hrála korespondence v jejich životech. Celá hra je koláží pěti příběhů, které se doopravdy staly.

Příběh "Staré dopisy" je nejstarším příběhem celé hry, odehrává se na počátku 20. století a poukazuje na smutnou událost nuceného odloučení.  Další příběh "Ježišek" vrátí diváka do dětských let, kdy jako malé dítě s napětím očekával, zda-li pod stromečkem objeví to, co si přál v dopise Ježíškovi. "Zamilovaná" je příběhem odehrávajícím se na pozadí 60. let a divák skrze něj jistě rád zavzpomíná na svoji první velikou lásku. Nejdojemnějším příběhem je příběh "Láska?", který ani letos ani před mnoha lety nevznikal lehce a který nás přivádí na myšlenku, kam až je člověk ochoten zajít v pocitech viny a kdy konečně dojde k odpuštění sobě samému. Závěrečný příběh "SMS" je již z dnešní doby a poukáže divákovi kladné, ale i stinné stránky vymoženosti textových zpráv a mobilních hovorů.

Premiéra této hry proběhla v květnu 2017.

 

Divadelní představení Pár řádek z dopisů
Divadelní představení Pár řádek z dopisů
Divadelní představení Pár řádek z dopisů
Divadelní představení Pár řádek z dopisů

© 2012 TOTEM, z.s. | grafika Hanja.eu | webdesign Antstudio.cz