Hledání

English Deutsch Czech

Zpět na TOTEM


TOTEM / Ostatní aktivity / Divadlo / Divadelní představení ŽENY


Divadelní představení ŽENY

Představení ŽENY mělo premiéru 12.12.2012 v TOTEMu

Představení pracuje s životními osudy 4 zajímavých žen, které žily v časovém rozmezí od 15. století do 20. století: Perchty z Rožmberka, Emmy Destinnové, Mileny Jesenské a Kamily Schönfeldové-Zemanové. Život všech těchto žen se odehrával na pozadí významných událostí, které ovlivnily historii českých zemí, a život každé z nich nabízí mnoho zajímavých témat k úvaze - postavení ženy v průběhu času, role vzdělání v životě ženy, co přináší světový úspěch, tíha rozhodnutí, otázka víry, pomoci druhým, národní a vlastenecké otázky a další.

 

ŽENY 2013

Naše divadelní skupina Světlonoš/ž/ky má za sebou za uplynulé období řadu vystoupení. Po premiéře a několika dalších představeních jsme naši hru ŽENY částečně upravily, zkrátily, prostě vypilovaly. Zdokonalily jsme i náš projev, získaly jsme větší jistotu při vystoupeních. Osudy našich čtyř hrdinek nám prostě přešly do krve.

Ve dnech 22. – 24. března jsme se zúčastnily regionálního festivalu uměleckého přednesu a divadel poezie: Poezie na rynku v Klatovech. Ohlas, převážně u mladých diváků tohoto festivalu, nás velmi potěšil. V TOTEMu jsme absolvovaly dvě představení, a to 14. března a 23. května. Poslední předprázdninová představení se konala 28. května v budově bývalého vlakového nádraží Jižní předměstí a 30. května v kavárně Jabloň, kde jsme vystoupily v rámci festivalu Divadlení pod Jabloní.

Po prázdninové pauze jsme vystoupily opět v TOTEMu v rámci Třetího festivalu, který se konal 11. a 12. října. Dalším představením 8. listopadu jsme jely potěšit klienty Domova pro seniory ve Stodě a 21. listopadu členy Klubu seniorů v Plzni – Křimicích. Máme radost, že i tato dvě představení se setkala s velkým ohlasem u diváků.

Před závěrem tohoto, pro nás úspěšného roku, nás čekají ještě dvě představení. V úterý 10. prosince vystupujeme pro studenty Univerzity třetího věku na Západočeské univerzitě v Plzni. Další představení pak bude pro studenty Církevní střední odborné školy ve Spáleném Poříčí.

Věříme, že i v příštím roce potěšíme naší hrou ŽENY mnoho dalších diváků.

Jana Hončíková a spol. 

 

ŽENY 2014

V roce 2014 se členky klubu Světlonoš(ž)ky pod vedením Zuzany Friedlové rozhodly zprostředkovat zážitek z divadelního představení širokému publiku. I proto jsme velmi rádi za finanční podporu projektu "Ženy" z prostředků PK. 

 

 

 

www.turisturaj.cz

 

Naše divadelní skupina Světlonoš(ž)ky pokračovala v první polovině roku 2014 ve své činnosti.  První představení tohoto roku jsme zahrály 27. února studentům Církevní střední odborné školy ve Spáleném Poříčí. V příjemném prostředí zámku, kde škola sídlí, sledovalo naši hru Ženy kolem padesáti studentek a studentů. Hra studenty zaujala, a tak jsme s nimi strávily po představení další hodinu v příjemném povídání o tom, jak naše hra vznikala. Studenti nás také pozvali na představení dramatického kroužku, který ve škole pracuje. Setkání s publikem, které je zcela odlišné od toho, pro které jsme dosud hrály, byl pro nás novou zkušeností i velkým zážitkem.

Další představení se konalo 27. března na naší domovské scéně v TOTEMu, kde je o naši hru stále zájem. Představení navštívili i pedagogové ze střední školy ve Spáleném Poříčí.

Pro naši činnost potřebujeme i získávání zkušeností, proto jsme 29. března navštívily improvizační divadelní workshop v kavárně Jabloň. Zde jsme se aktivně zapojily do divadelních aktivit a her.

Koncem dubna jsme se vrátily do Spáleného Poříčí, kde jsme shlédly představení divadelního kroužku zdejší střední odborné školy. Studenti si pod vedením paní vychovatelky připravili pohádku H. Ch. Andersena, kterou zahráli s velkým úspěchem nejen nám, ale i dětem zdejší mateřské školy.

Květen, který byl pro nás nejnáročnější, jsme zahájily hned 5. května vystoupením pro seniory v Domově pro seniory sv. Jiří v Plzni – Doubravce. Senioři se zájmem sledovali naši hru a po představení jsme se domluvily na besedě o našem představení v dalším termínu, protože besedovat hned po představení by bylo pro ně příliš náročné. Na besedu jsme přijely 20. května, seznámily jsme seniory se vznikem našeho souboru, naší hry, ukázaly jsme jim fotografie, kroniku i další dokumenty. Hra Ženy se i zde setkala s velkým ohlasem.

Zcela odlišné publikum z řad širší veřejnosti přišlo navštívit představení v L-klubu v Plzni – Lochotíně, kde jsme hrály 14. května. V příjemném prostředí divadelního sálu jsme strávily s našimi diváky příjemné odpoledne a opět jsme pobesedovaly se zájemci, kteří zůstali i chvíli po představení. Domluvily jsme se předběžně na dalším představení v podzimních měsících.

Činnost našeho divadelního souboru jsme představily i 31. května na Dni sousedů v TOTEMu. Připravily jsme interaktivní dílnu, zapojily jsme účastníky do našich her a scének, které souvisí s naším představením, s postavami našich žen. Byla to další cenná zkušenost pro náš další vývoj a práci.

Naši činnost první poloviny tohoto roku jsme završily představením pod širým nebem v cyklobufetu Na Štuperku v Chotíkově. Počasí nám sice moc nepřálo, ale v příjemném prostředí pod vrchem Štuperk, jsme si zahrály naše Ženy s velkou chutí. Po představení jsme ještě poseděly, popovídaly a zazpívaly společně s majiteli cyklobufetu Jitkou a Pavlem Razýmovými, kteří nám umožnili vystoupit v tak inspirujícím prostředí uprostřed přírody.

Náš klub Světlonoš(ž)ky se tak úspěšně rozloučil s TOTEMovým školním rokem. Těšíme se, až se po načerpání nových sil vrátíme v září do TOTEMu a před naše další diváky.

 

Dramaturgie představení:

Mgr. Barbora Šťastná


Divadelní představení ŽENY
Divadelní představení ŽENY
Divadelní představení ŽENY
Divadelní představení ŽENY
Divadelní představení ŽENY
Divadelní představení ŽENY
Divadelní představení ŽENY
Divadelní představení ŽENY
Divadelní představení ŽENY
Divadelní představení ŽENY
Divadelní představení ŽENY
Divadelní představení ŽENY
Divadelní představení ŽENY

© 2012 TOTEM, z.s. | grafika Hanja.eu | webdesign Antstudio.cz