Hledání

English Deutsch Czech

Zpět na TOTEM

O Akademii

Vzdělávání školou nekončí...

Celoživotní vzdělávání je považováno za kontinuální proces získávání a rozvoje vědomostí, intelektových schopností a praktických dovedností, a to i nad rámec počátečního vzdělávání. Může být realizováno organizovanou formou, tedy na základních, středních nebo vysokých školách. Dále prostřednictvím individuální zájmové činnosti nebo spontánně. Jeho součástí je stejně tak základní školní docházka i vzdělávání seniorů. Vzděláváním dospělých, včetně seniorů, se zabývá řada institucí. V největší míře se na celoživotním vzdělávání podílí Univerzity a Akademie třetího věku, které mají své zastoupení po celé republice. Konkrétní forma vzdělávání, míra odbornosti, obsah i nároky na studenty se liší.

Jak vznikl nápad, založit Akademii třetího věku v TOTEMu...

Na podzim 2008 jsme se s TOTEMem účastnili konference nazvané „Senior living“ zaměřené na bydlení a zdravý životní styl seniorů. Zde vznikl první impuls i inspirace založit Akademii třetího věku pro seniory v Plzni. Nápad se začal plně realizovat v dubnu 2009, kdy naše sdružení otevřelo Nultý semestr Akademie třetího věku. Naši snahou bylo zjistit zájem a představy plzeňských seniorů. Zkrátka nasbírat co nejvíce potřebných informací pro otevření prvního ročníku. Do nultého semestru (duben - červen 2009) se zapsalo celkem 66 studentů. Společně absolvovali  přednášku o krásách Amazonie a o praktikách místních šamanů, navštívili plzeňské Muzeum strašidel, odhalili, co nabízí člověku vonné oleje. Nechyběly ani informace z oblasti právního poradenství. Z těchto ochutnávek se vyprofilovaly čtyři oblasti - obory, které v současné době tvoří základní pilíře Akademie.

Komu je Akademie určena...

Akademie třetího věku je zaměřena na občany, kteří již opustili aktivní povolání a chtějí se dále udržovat v psychické i fyzické kondici, rozvíjet své zájmy i tvořivost, získávat nové informace z různých oblastí lidského života a být členem skupiny lidí podobného věku i zájmů. Vycházíme z koncepce celoživotního vzdělávání a koncepce sociálně aktivizačních služeb pro seniory, které TOTEM, z.s. realizuje již řadu let. Pojem „aktivizace“ vnímáme jako proces podpory osobnostního a sociálního rozvoje seniorů, sebedůvěry a zájem o další učení. Zároveň chceme vytvářet takové prostředí, kde mohou senioři navazovat a rozvíjet společenské kontakty a přátelství.

Akademie třetího věku organizovaná občanským sdružením TOTEM, z.s. nabízí vedle Západočeské univerzity v Plzni a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni aktivity v rámci celoživotního vzdělávání.

Při přípravě kurzů Akademie v TOTEM, z.s. dbáme především na :

  • malé studijní skupiny (15-20 osob)
  • aktivní zapojení účastníků do kurzů (exkurze, diskuze, zážitkové aktivity...)
  • od studentů nevyžadujeme psaní závěrečných prací, nepíšeme testy
  • doplňkové (společenské) akce v průběhu roku
  • pro klienty vytváříme bezpečné a příjemné prostředí, setkání si můžete zpříjemnit čajem či kávou.
  • dveře jsou vám (klientům,studentům) otevřené nejen v době konání kurzů

© 2012 TOTEM, z.s. | grafika Hanja.eu | webdesign Antstudio.cz