Hledání

English Deutsch Czech

Zpět na TOTEM


TOTEM / Totem pro seniory / Akce a projekty


Akce a projekty

Vedle pravidelných aktivit v rámci vzdělávacích kurzů a klubových aktivit realizujeme pro seniorskou cílovou skupinu projekty, jejichž aktivity mívají jasně daný časový rámec , většinou krátkodobý a nabízí našim klientům jinou formu rozvoje a seberealizace.  Pracují např. s netradičními formami aktivizace, staví na dobrovolnických principech,  objevují možnosti vyšší míry participace seniorů na životě místního společenství, atd...)

Jednorázové akce mají charaktech přednášek, tvořivých dílen či jiných netradičních setkání ( např. u příležitosti vánočních svátků, návštěvy galerií a pod...).

O programu akcí Vás informujeme skrze " Rozcestník totemových akcí" .

Senioři seniorům 2018

Senioři seniorům 2018

aneb Rozdáváme radost dál Jsme velmi pyšní, že se v TOTEMu najde tolik seniorů, kteří nechtějí jen „brát“, ale sami a s potěšení „dávají“. Svůj čas, svou energii, své úsměvy,... To vše v projektu Senioři seniorům najdete. Hlavním cílem je prostřednictvím dobrovolnických...

Více informací

Rozcestník TOTEMových akcí

Rozcestník TOTEMových akcí

Od února 2011 připravujeme pro seniory a osoby se zdravotním postižením jednorázové akce, které jsou naplánované vždy na konkrétní měsíc. V rámci těchto akcí můžete navšívit přednášky a besedy na zajímavá témata v prostorech TOTEM - RDC, navštívit s námi vybraná kulturní zařízení v Plzni....

Více informací

Třetí festival - setkání aktivních seniorů

Třetí festival - setkání aktivních seniorů

Dlouho nás lákal nápad uskutečnit festival, na kterém by měla „třetí generace“ příležitost vzájemně se podělit o své úspěchy v uměleckých, kulturních a spolkových činnostech, jimž se dlouhodobě věnují. Třetí festival je dvoudenní až třídenní setkání seniorských spolků, seniorů jednotlivců z...

Více informací

Projekt Impuls 2010 – 2012

Projekt Impuls 2010 – 2012   Účast Skutečnost: - 16 seniorů na české straně -  8 seniorů na německé straně Partner GmBH Kifas Waldmünchen   Východiskem projektu Impuls bylo přinést: Nové informace pro vedoucí klubu seniorů Výměnu know-how mezi českou a německou stranou...

Více informací

Projekt Grundtvig - Program celoživotního vzdělávání 2012 – 2014

Východisko projektu  Mezinárodní spolupráce dvou dobrovolnických organizací ze zemí zapojených do Programu celoživotního učení (alespoň jedna z organizací musí být ze země, která je členem EU) doba trvání projektu jsou 2 roky během trvání projektu každá z organizací vyšle...

Více informací

Šance stáří 2009 - 2010

Šance stáří 2009 - 2010

Východiskem projektu Šance stáří je stárnutí populace - nejcharakterističtější rys demografického vývoje České republiky i dalších rozvinutých zemí Evropy. Tento demografický vývoj bude v dalších letech nepochybně pokračovat. Přispěje k němu zestárnutí populačně silných poválečných ročníků a...

Více informací

Paměť Slovan 2012

Projekt Příběhy plzeňských míst 2012, který TOTEM seniorům opět nabídl, je pro letošní rok tématicky vymezen hranicemi  městského obvodu Plzeň 2- Slovany. Budeme pátrat v „ paměti Slovan“ - jak se tento plzeňský obvod utvářel, co je pro něj charakteristické.  Řeč bude o...

Více informací

© 2012 TOTEM, z.s. | grafika Hanja.eu | webdesign Antstudio.cz