Hledáme nového kolegu pro pobočku TOTEM Nová Hospoda

Pro doplnění týmu hledáme člověka, který bude pracovat na pobočce TOTEM Nová Hospoda jako Koordinátor/koordinátorka aktivit mezigeneračního komunitního centra.

V rámci této pozice bude organizačně zabezpečovat či sám vést aktivity zaměřené na podporu a aktivizaci seniorů a mezigenerační propojování.

Předpokládaný nástup je polovina května 2023 na poloviční úvazek, dále s možností navýšení na 0,75 až plný pracovní úvazek.

Hledáme člověka, který má pozitivní vztah k seniorům, na jednu stranu je schopen samostatné práce, ale zároveň dokáže spolupracovat v týmu na naplňování celkového obsahu pobočky.

Ideální kandidát na tuto pozici má sociální vzdělání a praxi v tomto oboru, pedagogické či lektorské zkušenosti nebo zkušenost s organizací kulturních, vzdělávacích či společenských akcí.

Pracovní náplň a pracovní činnosti:

Pracovník plánuje obsahovou náplň komunitního mezigeneračního centra – pravidelné kurzy či kluby pro seniory, ale i pro širokou veřejnost, jednorázové kulturní, společenské, vzdělávací či osvětové akce, mezigenerační aktivity či projekty,

  • organizuje a zabezpečuje jednotlivé aktivity pobočky a zodpovídá za jejich průběh,
  • tvoří, vede potřebnou dokumentaci a zodpovídá za její správnost a úplnost,
  • připravuje a realizuje propagaci aktivit,
  • samostatně vede kurzy trénování paměti a další dle zájmu,
  • komunikuje, pracuje převážně se seniory, konzultuje jejich problémy a těžkosti, poskytuje základní poradenství,
  • pravidelně 1x měsíčně administruje závazky dané formou financování pobočky a 1x ročně vyhotovuje závěrečné zprávy,
  • podílí se na grantových žádostech,
  • vede tříčlenný tým pobočky,
  • spolupracuje s koordinátorkami dalších projektů na akcích, ve kterých je zapojen celý pracovní tým TOTEM, z.s.
  • spolupracuje s dalšími organizacemi, které využívá ke komplexnímu zajištění průběhu projektu.

Více o obsahu činnosti najdete zde na webu či na FB pobočky.

O podrobnosti k vyhlášenému výběrovému řízení si pište:

Mgr. Petra Bláhová
Zástupce ředitelky organizace
Programový manažer
Emailová adresa: blahova@totemplzen.cz