Mezigenerační setkání s Kytičkou

Poslední setkání s dětmi se neslo ve znamení sklizně a vody. Zkrátka začátek léta, jak má být. Pravidelně jsme se na TOTEMové zahrádce i mimo ni vídali se dvěma třídami dětí z mateřské školky a všechna společná setkání byla vždy skvělá.
Moc děkujeme dětem, paním učitelkám, dědovi a babičkám a všem přejeme krásné a pohodové prázdniny!