Pilotní ověřování ZEITBANK 55+ v ČR / 2012 -2014

Reálné výstupy pilotního ověření projektu v ČR 2012-2014

Pilotní ověření fungování projektu založením prvních 2 spolků v ČR
1. spolek: malá vesnice, registrovaný, aktivní Svaz důchodců, funguje částečně spontánní sousedská výpomoc, jiný rozměr práce – prostor pro méně aktivní členy organizace
2. spolek: v TOTEM, z.s., velké město, nabídka vytvořit komunitu ve velké registrované organizaci, podpora registrované sociálně aktivizační služby

  •  Aktivní kluby zřízeny při fungujících organizacích nikoli založení dle nového Občanského zákoníku, nicméně je možné založit samostatný spolek
  •  Pojištění členů spolků – dobrovolníků prostřednictvím akreditovaného dobrovolnického programu dle zákona 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě
  •  Příprava české verze elektronického systému pro evidenci a dalších informací
  •  Nový název a logo projektu pro ČR SOUSEDÉ 55+
  •  Rozšíření cílové skupiny o mezigenerační rozměr
  • „Adopce“ formou dárkových šeků pro někoho, kdo potřebuje, ale nemůže aktivně vracet, sociální konto

Projekt ZeitBank 55+ 2012-2014

Od roku 2000 běží v Rakousku úspěšný projekt ZeitBank55+. Je určený nejen lidem ve věku 55+, ale i mladším. Tito lidé provádějí organizovanou dobrovolnickou sousedskou pomoc tak, aby i ve stáří bylo možné co nejdéle zůstat v prostředí, ve kterém je člověk zvyklý. Vedle výměny činností nabízených i přijímaných formou časové banky (ZeitBank) jsou organizovány i společenské akce, aby se předešlo ohrožení z osamění.

Partneři projektu: 
Organizace SPES e.V. Schlierbach Rakousko
Dachverband ZeiBank55+ Schierbach
STUDIA Austria Schlierbach

Východiskem projektu bylo
• prozkoumat nutné podmínky pro přenesení projektu
• provádět event. změny či doplňky původního projektu
• příprava implementace projektu do České Republiky
• převzetí intenzivní role k rozšíření projektu spolu s partnery z Rakouska Německa

Úvodní jednání v říjnu 2012 ve Schlierbachu za účasti zástupců všech partnerů sloužilo k přednesení úvodu k projektu rakouskou stranou a k probrání některých podrobností a zvláštností na rakouské straně oproti českým zvyklostem.

Studijní návštěva pracovních skupin v lednu 2013 ve Schlierbachu byla dalším jednáním. Účastnily se rakouské a německé založené spolky ZB55+ i potenciální zájemci, i z České Republiky.

Koordinační setkání v Plzni únoru 2013 projednalo již uskutečněnou přípravnou práci a stanovilo kroky dalšího postupu.

Organizace TOTEM, z.s. byla jmenována vedoucí organizací pro přípravu a později vedení spolků ZB 55+ v České Republice.