Dobrovolníci v době „koronavirové“ – Stanové centrum Plzeň

Od pondělí 20. dubna 2020 do 20.5.2020 bylo v Plzni otevřeno Stanové centrum pro lidi bez domova. Lidem bez přístřeší zajišťovalo přístup k vodě, toaletám i základním potravinám. Město Plzeň jej během pár týdnů a intenzivního nasazení vybudovalo ve svém areálu bývalých kasáren v blízkosti průmyslové zóny na Borských polích. Provoz a podporu zajišťovaly neziskové organizace Středisko křesťanské pomoci Plzeň, Ponton z. s., zapsaný ústav Point 14, Centrum protidrogové prevence a terapie, o. p. s., a Spolek Ulice Plzeň, jež se skupinou osob bez přístřeší pracují a od 1.5.2020 i dobrovolníci studenti z LF UK v Plzni. Ubytovaným vydávali základní potraviny, nabízeli odbornou pomoc v rámci protidrogové prevence a pomáhali jim se samosprávou tábora. O denní úklid a desinfekci prostor se tak pod jejich vedením starali sami ubytovaní. Dohled zajišťovala státní i městská policie. K dispozici bylo 44 stanů a karanténní objekt pro osoby bez domova, jimž byla nařízena karanténa z důvodu podezření na nemoc covid-19 či přímo z důvodu nemoci. V projektu pracovalo 5 dobrovolníků a podpořil více než 50 klientů bez domova.