Krizová linka TOTEM

Click on the button to load the content from plzen-c19.infolinky.textcom.cz.

Load content

Textový hovor s přepisem (vhodné pro seniory a osoby se sluchovým postižením) – po kliknutí na modré tlačítko (Load content) se vám zobrazí podrobné informace, jak textový hovor probíhá vč. pokynů, jak jej uskutečnit.