DOBRÁ ZPRÁVA testování na covid-19 PRO DOBROVOLNÍKY bude i po 1. 11. 2021 hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

Přinášíme důležité informace pro provozovatele pobytových sociálních služeb, které nepozastavili svůj  dobrovolnický program, a to je pro TOTEM, z.s. a pro naše dobrovolníky dobrá zpráva. Dobrá zpráva, která řeší problém, který nás hodně trápil a to, kdo bude za dobrovolníky, kteří chtějí i nadále pracovat s klienty pobytových služeb, zejména seniory, hradit povinné testy, když už od 1.11.2021 nejsou automaticky hrazeny z veřejného pojištění. Dotazovali jsme se různě a získali jsme tyto informace.

Dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 30. srpna 2021 se Všem poskytovatelům zdravotních služeb poskytujícím dlouhodobou lůžkovou péči  a všem poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním  postižením, domovů pro seniory nebo domovů se zvláštním režimem, poskytovatelům  sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě a poskytovatelům  sociálních služeb v zařízení týdenního stacionáře nebo chráněného bydlení se nařizuje…jedenkrát za 7 dní provést preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru  SARS-CoV-2 prostřednictvím rychlých antigenních testů (RAT)…u všech  svých zaměstnanců, kteří přicházejí do přímého kontaktu s pacienty nebo uživateli sociálních služeb…včetně dobrovolníků.

Na přímý dotaz na MZ ČR jsme dostali následující upřesnění: 

Nařízené preventivní (screeningové) testování na covid-19 u klientů a zaměstnanců vybraných poskytovatelů sociálních služeb, které vyplývá z MO č. j.: MZDR 32802/2021-1/MIN/KAN a MZDR 32802/2021-2/MIN/KAN ze dne 30.8.2021, bude i po 1. 11. 2021 hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.