DOBROvíkend 2023: Kurzy plné nadšení a dovedností

V minulém víkendu jsme se sešli na DOBROvíkendu 2023, který byl plný učení, tvořivosti a radosti. Účastníci měli možnost zúčastnit se několika kurzů a získat nové dovednosti, které jim otevřou další možnosti a přinesou radost do jejich dobrovolnické práce.

Pátek 20. 10. 2023

Prvním páteční kurz se soustředil na práci s dětmi s autismem a Aspergerovým syndromem. Účastníci se seznámili s tím, jak porozumět těmto dětem, a naučili se, jak s nimi efektivně komunikovat. Kurz vedla Mgr. Ivana Smítková, ředitelka Akademie Nadání, která se specializuje na práci s těmito dětmi.

Druhým kurzem s názvem Hořím, ale nevyhořím nás provedla Mgr. Pavla Sovová, Ph.D., pedagožka, ředitelka ZUŠ Chrást a dlouholetá odbornice na práci s hudbou a tělem. Paní Pavla učila naše dobrovolníky relaxační techniky, které jim pomohou zvládat náročnost dobrovolnické činnosti.

V posledním pátečním kurzu jsme se soustředili na práci s myšlenkovými mapami a jejich využití v organizaci času a úkolů. Účastníci se naučili, jak používat myšlenkové mapy k lepšímu plánování a organizaci své práce. Děkujeme naší ředitelce Bc. Vlastimile Faiferlíkové za předání svých bohatých zkušeností.

Páteční večer byl pak zasvěcen společné večeři a karaoke. Účastníci si užili zpěv svých oblíbených písní až do pozdních nočních hodin a vytvořili si skvělé společné vzpomínky.

Sobota 21. 10. 2023

V sobotu proběhl kurz věnovaný online platformě Canva, během kterého nás paní Mgr. et Bc. Blanka Sýkorová naučila vytvářet profesionální prezentační videa. Kurz byl plný kreativity a účastníci si domů odnášeli velký balík šablon a vědomostí.

Poslední víkendový kurz se zaměřil na prožitkovou pedagogiku a účastníci se při něm soustředili na komunikaci s ohledem na lidskou odlišnost. Kurz přinesl hlubší porozumění a empatii při komunikaci s různými typy lidí. Výsledkem byly i 2 krátké rozhlasové hry, které pomohla sestavit lektorka Mgr. Eva Gažáková.

DOBROvíkend byl plný pozitivních emocí, nových dovedností a radosti ze společného učení. Těšíme se na příští rok, protože DOBROvíkend budeme rozhodně opakovat.