Dobrovolnictví je dar člověka člověku

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se v dobách normálních i v těch současných, velmi náročných zapojují do pomoci potřebným a k Mezinárodnímu dni dobrovolnictví, který se od roku 1985 slaví vždy 5. prosince, a přejeme spoustu krásných smysluplných dní a příležitostí nacházet cestu k druhému člověku.

Tento rok je tak trochu jiný, než ty předchozí – téměř ve všem… Vše se mění, často se ruší či přesouvají dlouho plánované akce, rodiny nesmějí navštěvovat své seniory, děti by rády chodily do školy a divadla hrají bez diváků… žijeme ve větší či menší samotě. I dobrovolnictví změnilo svoji tvář, ale nezměnilo svoji podstatu. Je to dar člověka člověku. Nenárokuje si finanční odměnu ani žádná okázalá poděkování. Dobrovolník ví, že to, co dává, stejnou měrou dostává zpět. Ve smysluplnosti prožitého dne, v úsměvu toho, koho podpořil, v příběhu, jehož se stává součástí.

Současná doba aktivizovala spoustu dobra v každém z nás. Někdo peče a vaří dobroty pro pracovníky v nemocnicích či v pobytových sociálních službách, někdo píše dopisy pro osamělé seniory, někdo pomáhá dětem s distanční výukou, někdo chodí nakupovat nebo pro léky, někdo přispívá na charitativní sbírky, někdo doprovodí seniora na lékařskou prohlídku, někdo natáčí on line programy pro seniorkou aktivizaci, někdo jde a nahrazuje plnohodnotně personál v zařízeních, kde propukla nemoc nebo karanténa, a přesto je potřeba udržet provoz pečující o ty nejkřehčí spoluobčany. Dobrovolnická pomoc je tak různorodá, jak různorodé jsou potřeby lidí okolo nás.

Ve spolupráci s Plzeňským krajem pečují o dobrovolníky v Plzeňském kraji dobrovolnická centra – Regionální dobrovolnické centrum Plzeňského kraje TOTEM, z.s., Dobrovolnické centrum Adra Plzeň, DoRA Plzeň a Diakonie Západ. Od základního proškolení, přípravy a podpisu smlouvy o vysílání dobrovolníka dle zákona 198/2002 o dobrovolnické službě a pojištění, provází dobrovolníka celou dobou jeho dobrovolnické činnosti. Dobrovolníkem se může stát každý, komu je 15 let a najde ve svém programu 2 – 3 hodiny týdně, které chce věnovat někomu, kdo jeho pomoc a energii potřebuje.

 

V podzimní vlně pandemie COVID 19 pracuje v Plzeňském kraji aktivně více než 200 dobrovolníků, kteří podporují seniory a další klienty v domácnostech i v pobytových službách.