Jak chutná DOBROvolnictví?

Dobrovolnictví je dar člověka člověku. Dobrovolníci v Plzeňském kraji věnují desetitisíce hodin ročně pacientům nemocnic, seniorům v domovech seniorů i v domácnostech, dětem a lidem s postižením, ale i ekologii a přírodě kolem nás, kultuře a nečekaným událostem, které nás potkávají.

Pro plzeňskou veřejnost a všechny, kterých se téma dobrovolnictví dotýká, připravuje TOTEM, z.s. jako Regionální dobrovolnické centrum Plzeňského kraje v prostorách DEPO 2015 dvoudenní setkání Dny dobrovolnictví v Plzeňském kraji.

V bohatém programu ve dnech 18. a 19. 3. 2022 si každý může najít své téma.

První den, pátek 18. března 2022, jsme vyhradili pro sdílení zkušeností, dobrých příkladů, legislativních a dalších novinek, ale i radostí a strastí, které management, koordinace, podpora dobrovolníků i samotná dobrovolnická služba přinášejí. Vše jmenované bude obsahem konference, která se v hybridní formě uskuteční v prostorách DEPO 2015. To znamená, že přímo na místě se sejdou přednášející a přihlášení účastníci v počtu maximálně 30 osob a přednášející a účastníci z ostatních regionů ČR (a vlastně odkudkoliv na světě) se ke konferenci připojí  prostřednictvím vzdáleného přístupu přes internet.

V pátek 18. března 2022 proběhnou také workshopy pro studenty středních škol. Lektory workshopů budou sami studenti středních škol, kteří pod vedením svých pedagogů vymysleli a zrealizovali vlastní dobrovolnický projekt. Jako na „přednášející“ se můžeme těšit například na studenty vyšších ročníků Gymnázia a Střední odborné školy Rokycany, kteří v listopadu letošního roku vysázeli více než 220 stromků v tornádem postižených Mikulčicích, nebo na studentky Masarykova gymnázia v Plzni, které svým výjimečným projektem získali 20 tisíc Kč z Nadace Olgy Havlové pro neziskovou organizaci.

Součástí pátečního programu pro školy bude také Živá knihovna, ve které se místo knížek „půjčují“ dobrovolnické příběhy. Prostřednictvím rozhovorů dobrovolníci vyprávějí zájemcům svůj příběh v duchu hesla „i v živých knížkách lze číst“.

Dny dobrovolnictví v Plzeňském kraji jsou však především akcí pro širokou veřejnost, akcí, kde dobrovolnické organizace nebo obce mohou atraktivním způsobem představit své aktivity budoucím dobrovolníkům, prezentovat své úspěchy budoucím podporovatelům apod. v rámci Tržiště DOBROvolnictví. Tržiště DOBROvolnictví  bude otevřeno v pátek 18. i v sobotu 19. března a doplní je doprovodný program pro rodiny s dětmi.

Součástí Dnů dobrovolnictví v Plzeňské kraji bude výstava fotografií, dokumentující dobrovolnické aktivity v Plzeňském kraji. DEPO 2015 nabízí zajímavé a netradiční výstavní prostory. Výstava bude otevřena již od 6.3.2022, v předstihu před termínem konání Dnů dobrovolnictví tak, aby ji mohlo zhlédnout co nejvíce lidí. Snímky zachycují zajímavý nebo neobvyklý moment ze života dobrovolníků, kteří v dobrovolnických organizacích či v obcích působí. Studenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, ateliéru Grafický design a vizuální komunikace pod vedením Františka Stekera a Karla Míška v rámci výstavy představí své návrhy log a vizualizací pro Dny dobrovolnictví v PK, které vytvořili jako svůj příspěvek tématu dobrovolnictví. Při příležitosti dernisáže v pátek 18. 3. 2022 chystáme také jedno velké překvapení.

Záštitu a podporu akce poskytli Plzeňský kraj a město Plzeň. Generálním partnerem se stala společnost Kooperativa a jedním z hlavních partnerů je i DEPO 2015, které zdarma poskytlo prostory pro uskutečnění akce.

Přijďte s námi ochutnat DOBROvolnictví a oslavit práci a energii těch, kteří pomáhají svět dělat dobrým místem pro život nás všech.

Více informací najdete zde: Dny dobrovolnictví v Plzeňském kraji (další budou přibývat).