Město Plzeň poděkovalo svým výrobcům roušek v době koronavirové krize

Od prvních okamžiků koronavirové krize se do šití roušek pustila vedle mnoha jednotlivců také celá řada plzeňských organizací. Ty pak společně vyrobily tisíce roušek, které se distribuovaly kam bylo třeba, dokud se nepodařila zajistit dostatečné množství originálních ochranných prostředků. Teď zástupce organizací přijali představitelé města, aby jim za jejich záslužnou činnost poděkovali.

„Chceme vám vyjádřit hluboký obdiv. Byli jste klíčoví aktéři v boji proti koronaviru,“ uvedl na úvod setkání radní města Plzně pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem David Šlouf (ODS).

„Děkujeme, jak rychle jste se zapojili. Situace v polovině letošního března nebyla jednoduchá. Roušky a další ochranné pomůcky byly potřeba okamžitě. Naše město nechtělo ponechat nic náhodě. Hledali jsme možnosti, jak nakoupit dostatek ochranných pomůcek pro obyvatele města, především pro nejohroženější skupiny občanů. První pomoc přišla od vás,“ připomněl David Šlouf.

Město Plzeň okamžitě zajistilo nákup látek na roušky, koordinovalo jejich šití i distribuci. „Jeli jsme pro látky do Krkonoš. Celkem jsme nakoupili jedenáct kilometrů látek na sto padesát tisíc roušek,“ vzpomínal David Šlouf. Připomněl také, že už krátce po vyhlášení nouzového stavu město Plzeň společně s centrem TOTEM, které zajistilo dobrovolníky, rozjelo činnost Kontaktního centra. V něm si o pomoc mohli říci senioři. Dobrovolníci jim kromě jiné pomoci zanesli domů také roušky, jež v té době byly nedostatkovým zbožím.

„Setkávám se teď už s kolegy z jiných neziskových organizací. Na různých seminářích sdílíme zkušenosti z doby koronavirové krize. Musím zdůraznit, že když popisuji, jak se k situaci postavilo město Plzeň, jsou nadšeni. Mí kolegové z nejrůznějších částí republiky oceňují, jak strukturovaně a rychle byla pomoc v Plzni organizována,“ podotkla Vlasta Faiferlíková, ředitelka centra TOTEM.

Pozvání k setkání přijali: manažerka řízení projektů Diecézní charity Plzeň Marie Sýkorová, ředitel Městské charity Plzeň Pavel Janouškovec, ředitelka oblastního spolku českého červeného kříže Plzeň-město a Rokycany Lada Brožová, hlavní kreativní manažerka Krašovská Aktivity centrum Ilona Křížková, ředitelka obecně prospěšné společnosti DOMOVINKA Bohumila Hajšmanová, ředitelka 63. MŠ Alena Držalová, ředitelka 51. MŠ Blanka Linhartová, ředitelka Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM Vlasta Faiferlíková a její zástupkyně Petra Bláhová.

Převzato z Plzeňská drbna

Autoři Richard Beneš | Foto Plzen.eu