Plzeňským zájemcům o dobrovolnictví představujeme SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s.

Po prázdninách budou naši dobrovolnickou podporu potřebovat hlavně děti, které budou muset naskočit po dlouhých prázdninách opět do školního režimu. Jednou z organizací, která se dětem v Plzni věnuje je i SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s., kterou bychom vám dnes chtěli představit.

Plzeň SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s.

„A přesně kvůli tomuhle pocitu, že jste někomu, kdo má horší startovací podmínky, pomohli dát šanci na lepší vzdělání a potenciálně i lepší život, se vyplatí být dobrovolníkem v Tady a teď.“ Dobrovolnice SPOLEČNOSTI TADY A TEĎ

Jak můžete naše děti podpořit

  • Pravidelným doučování v domácnosti
  • Výpomocí s vedením volnočasového klubu Placka
  • Mentoring a podpora mladých dospělých při přechodu na SŠ
  • Čím více dobrovolníků organizace má, tím více rodinám se může věnovat.
  • Dobrovolník se často stane důležitou osobou pro doučované dítě, kterému pomáhá získat sebedůvěru, sebevědomí a motivaci

Co my nabízíme vám:

  • Osobní zkušenosti, které vám nikdo jiný nedá.
  • Možnosti vzdělání v oblasti sociálního vyloučení, podpory vzdělávání, sociálních problémů, vzdělávání, psychohygieny a dalších.
  • Možnost potkat se se skvělými, inspirativními lidmi z řad dobrovolníků
  • Možnost seberealizace a smysluplného trávení volného času

Kde nás najdete: Sady Pětatřicátníků 27, Plzeň 30100

Kontaktní osoba: Jakub Chabr, 774 520 656, jakub.chabr@tadyated.org