Regionální dobrovolnická centra z celé republiky u jednoho stolu.

V pondělí 15. června se sešli na Ministerstvu vnitra zástupci jedenácti nově vzniklých Regionálních dobrovolnických center z různých koutů republiky. Společně se zástupci Ministerstva vnitra probírali postup při naplňování cílů i harmonogram plánovaných akcí.

I když je koncept regionálních dobrovolnických center relativně nový, stojí za nimi organizace, které mají v krajích s dobrovolnictvím již mnohaletou zkušenost.  V Plzeňském kraji regionální dobrovolnické centrum zajišťuje TOTEM, z.s., Prahu a Středočeský kraj má pod patronací Letokruh, Jihočeský kraj KreBul, Karlovarský kraj Instand, Ústecký kraj Dobrovolnické centrum, Pardubický kraj KONEP, Liberecký a Moravskoslezský kraj ADRA, Jihomoravský kraj Plán B a nově Zlínský kraj Charita Uherský Brod. Kraje, organizace ale i dobrovolníci se tak mohou spolehnout, že pro ně Regionální dobrovolnická centra budou spolehlivým partnerem.

Důležitým bodem setkání byla spolupráce Regionálních dobrovolnických center a vzájemné sdílení informací tak, aby se příklady dobré praxe i zkušenosti přenesly z jedné části republiky do druhé. Hlavním cílem Regionálních dobrovolnických center je totiž zvýšit povědomí o dobrovolnických příležitostech v krajích a podpořit rozvoj dobrovolnictví, a zároveň propojit dobrovolníky s organizacemi, které je potřebují.