XV. ročník oceňování dobrovolnické práce v Plzeňském kraji KŘESADLO 2020 už klepe na dveře…

Pod záštitou  Ing. Josefa Bernarda a starostky městského obvodu Plzeň 1 Ing. Heleny Řežábové pořádá Dobrovolnická agentura DoRA.

Cílem udělování ceny KŘESADLO je ocenit dobrovolníky, zviditelnit dobrovolnictví i neziskový sektor, vzbudit v lidech zájem o dobrovolnou činnost i respekt k těm, kteří ji vykonávají. Návrh na ocenění může v daném ročníku poslat kterákoliv fyzická nebo právnická osoba – občan, obec, organizace. Podstatné je, aby navrhovaný dobrovolník působil v Plzeňském kraji.

Určitě máte ve svém okolí někoho, kdo dobrovolně působil nebo působí v jakékoliv oblasti, kde pomáhá lidem nebo svému okolí. Může to být činnost, která je organizovaná (hasiči, včelaři, zahrádkáři, sportovní nadšenci, pomoc klientům v sociálních službách….) nebo zcela nezávislá (kronikáři, místní umělci, lidé docházející do stacionářů, ústavů, lidé působící jako místní památkáři…).

Vždy by to ale měla být činnost dlouhodobá, prospěšná širšímu okolí, lidem, obci, městu a měla by být vykonávána v rámci Plzeňského kraje.

Pomozte nám tyto nadšence vyzdvihnout, ocenit jejich práci a především jim poděkovat, že nezůstávají lhostejní ke svému okolí. V dnešní společnosti je to možná důležitější než kdy jindy. Šiřte, prosím, tuto informaci (mail) dále mezi další jednotlivce i organizace.

Návrhový list  zasílejte na adresu Brněnská 14, 32300 Plzeň nebo mail info@doraplzen.cz . Další podrobné informace, návrhový list i on-line formulář najdete na www.doraplzen.cz.

Nominovat je možné do 30. září 2020.