Cestování s batůžkem: Uzbekistán

Cestovatelské promítání

Hankou Soukupovou tentokráte navštívíme bývalou středoasijskou sovětskou republiku Uzbekistán. Uvidíme obří mešity s minarety a školami islámu, velkolepé hrobky, starobylá města s rušnými bazary i staré hliněné pevnosti v poušti Kyzylkum. Prohlédneme si krásná a bohatá města na Hedvábné stezce – Chivu, Bucharu, Samarkand, Taškent. A kromě skvostů architektury se setkáme i s přátelskými místními obyvateli.

není vypsaný žádný termín