Kdo jsme

Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM Doubravka, p.s. je pobočným spolkem Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM, z.s.

Jsme MÍSTEM SETKÁVÁNÍ SE…

 • místem, kde mohu pro druhého něco udělat
 • místem, kde mohu sám najít pomocnou ruku
 • místem, kde není omezen přístup žádnou okolností (věkem, postižením, rasou..)
 • místem, kde najdu přátelské a stimulující prostředí
 • místem, kde mohu nalézt, objevit či přesvědčit se o svých schopnostech, dovednostech a aktivně se seberealizovat
 • místem, kde se mohu obohatit dalším vzděláním
 • místem, kde mohu být součástí větší komunity s celou svojí osobností
 • místem, kde mohu spolupracovat a mít aktivní podíl na vytváření nových programů, na organizaci různých kulturních, sportovních, tematicky zaměřených akcí apod.

Principy naší práce:

 • Nabízíme PROSTOR, nejen aktivity
 • Nabízíme PODPORU, nejen vedení
 • VYCHÁZÍME Z INDIVIDUALITY, každý si u nás najde svůj „šálek čaje“
 • DĚLÁME „OCHUTNÁVKY“, investujeme energii a realizujeme až to, co se osvědčilo
 • NABÍZÍME SMYSLUPLNOST A PROSTOR PRO SOCIÁLNÍ VZTAHY, naše priorita ve všech aktivitách
 • NABÍZÍME PARTICIPACI SENIORŮM na všem, co se v TOTEMu děje
 • BOURÁME STEREOTYPY
 • PŘINÁŠÍME INOVACE
V přístupu ke klientům i v rámci pracovního týmu dodržujeme tyto tři klíčové i osvědčené principy:
 • RESPEKT – vzájemný
 • TRPĚLIVOST – vzájemnou
 • PŘÍZNIVÉ KLIMA V ORGANIZACI – profesionální tým, opravdový zájem o klienty, společná radost z úspěchů a společně prožitého času.