Do Karlových Varů

Výlet

Cílem našeho dalšího celodenního výletu budou Karlovy Vary. Vypravíme se po Tržní kolonádě k lanové dráze, kterou se dostaneme na vyhlídku Diana. Navštívíme Motýlí dům Papilonia a přes Jelení skok se pěšky vrátíme na kolonádu. Naše kroky budou směřovat k  opravenému Vřídlu, které je v současnosti jediným pramenem využívaným ke koupelím. Náročnější trasa je 10 km dlouhá, vede obtížnějším terénem. Těší se na vás Mirka Vyšatová.

není vypsaný žádný termín