Indie, země mnoha kontrastů

Cestovatelské promítání

Tentokrát vás zveme na promítání z cest ředitelky TOTEMu, Vlasty Faiferlíkové, která do Indie zamířila na jaře 2017 načerpat novou energii a sílu pro sebe i TOTEM. Možná přinese trochu energie i vám.

není vypsaný žádný termín