Kouzlíme s enkaustikou

Tvořivá dílna

Enkaustika je stará výtvarná technika, při níž se využívá teplo a vosk. Pojďme ji vyzkoušet společně. Dílnu si pro nás připravila výtvarnice Mgr. Jana Vůchová.

není vypsaný žádný termín