Malta, křižovatka kultur

Cestovatelské promítání

S Jarmilou Kriegerovou tentokráte zavítáme na jeden z ostrovů ve Středozemním moři, na Maltu. Historie zde dýchá z většiny měst a městeček a najdeme tu spoustu významných památek. Poznáme město Valleta s tradicí maltézských rytířů a s jedním z nejlépe chráněných přístavů světa, malebné přístavy, archeologická naleziště, krásné členité pobřeží, dnes již neexistující přírodní útvar „okno“ na ostrově Gozo a ve městě Mosta farní kostel, který nese i českou stopu plzeňské Škodovky.

není vypsaný žádný termín