Slovinsko

Cestovatelské promítání

Jarmilou Kriegerovou budeme cestovat po Slovinsku, zemi s mnoha kulturními památkami a přírodními krásami. Podíváme se např. do Triglavského NP, Julských Alp, do druhé největší zpřístupněné krápníkové jeskyně v Evropě, ke kouzelnému Bledskému jezeru a hradu, k mnoha vodopádům a romantickým soutěskám nebo k řece Soča. Navštívíme také hřebčín v Lipici a na skok se podíváme do Terstu a na zámek Miramare v Itálii.

není vypsaný žádný termín