Tvořivá dílna: Srdíčka z drátků

Zveme všechny bez rozdílu věku do naší tvořivé dílny, kde si pod vedením Ivany Sedmerové vyrobíme krásné drátkované srdíčko – jako např. dáreček pro maminku ke Dni matek. Poplatek za spotřebovaný materiál se bude platit na místě.

není vypsaný žádný termín