Výlet do Písku

Hanou Čadovou se vydáme do královského města Písku. Metropole Prácheňska, město škol a studentů, ale i básníků, spisovatelů, malířů a hudebníků – to všechno je Písek, historické sídlo na Otavě s řadou cenných kulturně historických památek. Vycházka je cca 7 km dlouhá.

Bližší informace při přihlášení.

není vypsaný žádný termín