Za architekturou po plzeňském náměstí

Komentovaná vycházka

Plzeňské náměstí Republiky lze považovat za jedinečnou a neobvyklou encyklopedii architektury pod širým nebem. Nacházejí se zde stavební památky, které poskytují názornou představu o slohovém vývoji architektury od vrcholného středověku po 20. století. Svými návrhy a projekty jsou na náměstí zastoupeny četné osobnosti českého stavitelského umění. Lze zde studovat charakteristické stavební prvky, typické konstrukce a kompoziční řešení, dekorativní detaily i výzdobu podle návrhů předních umělců, sochařů i malířů. A konečně i na pozadí kulis domů po obvodu náměstí je možné si připomenout nejvýznamnější události z historie Plzně. Komentovanou vycházku si pro nás připravil PhDr. Jan Mergl, Ph.D.

není vypsaný žádný termín