Za secesí

Komentovaná vycházka

Plzeň je po architektonické stránce rozmanitou směsicí různých stylů a své nezastupitelné místo zde má i secese. A právě na tu se zaměříme. Projdeme si známá i méně známá místa, na kterých stojí tyto architektonické skvosty a dozvíme se něco o historii i osudech jejich tvůrců. Komentovanou vycházku si pro nás připravila Mgr. Lucie Zýková.

 

není vypsaný žádný termín