Za uměním a historií

Komentovaná prohlídka výstavy a přednáška

Přijměte pozvání do Masných krámů na komentovanou prohlídku výstavy Aviatika v české vizuální kultuře 1783-1957, kterou nás provede Mgr. Jiří Hlobil. Poté tematicky navážeme besedou Miroslava Neumanna o historii letectví na Plzeňsku.

není vypsaný žádný termín