Aktuální opatření v TOTEMu Doubravka platná od 9. 10. 2020

Vážení klienti,

s ohledem na aktuální opatření vydaná Vládou ČR jsme nuceni pro následujících 14 dnů, tedy do 25. 10. 2020 zrušit některé jednorázové akce a kurzy pořádané TOTEMem Doubravka, a to:

13. 10. a 20. 10.2020 – Pohybové dopoledne a Jóga (budeme hledat alternativu, která by probíhala ve venkovním prostředí)
20. 10. 2020 – Život s vášní a čokoládou
21. 10. 2020 – Prstová jóga a Cvičení na židlích (zrušené lekce se budou konat v náhradním termínu)

Ostatní aktivity probíhají zatím beze změny, samozřejmě za stávajících podmínek, tj. do počtu 10 osob ve vnitřních prostorách, do 20 osob ve venkovních prostorách.

Pro přehlednost a ujištění, že se snažíme nastavovat bezpečné prostředí pro všechny příchozí, opět připomínáme následující podstatné informace:

  • Do TOTEMu je umožněn vstup pouze se zakrytými ústy a nosem. Když se vám stane, že roušku zapomenete, nebojte se o ni požádat.
  • Všechny prostory TOTEMu jsou s ještě větší pečlivostí uklízeny a dezinfikovány i v průběhu dne (větráme, krizová místa po každé skupině dezinfikujeme).
  • Do TOTEMu jsme umístili bezdotykovou dezinfekci na ruce a prosíme o její používání.
  • Více než kdy jindy prosíme o včasné omlouvání vaší případné neúčasti na aktivitě, mnohdy na tom závisí, zda se akce bude konat či nikoli.
  • Rozdělili jsme pracovní tým do skupin tak, abychom v případě problému byli schopni i v omezeném počtu zajistit fungování organizace. Proto se může stát, že se při aktivitách potkáte s jinými pracovníky, než bývá zvykem. Prosíme vás i v tomto ohledu o trpělivost. Nemusíme pak všichni mít aktuální informace nebo přesné odpovědi na vaše otázky. Ale jako tým jsme neustále v online spojení a řešíme problémy tak, jak přicházejí.
  • Pokud docházíte na nějakou aktivitu TOTEMu a bude vám nařízena karanténa,či budete pozitivně testování na COVID-19, případně se u vás projeví příznaky respiračního onemocnění, prosíme vás o včasné nahlášení těchto skutečností koordinátorovi příslušné aktivity, do které docházíte (telefonicky / emailem).
  • Naplno funguje krizová linka v rámci projektu Mosty, kterou je možné i teď využít v případě, že jste sami a budete potřebovat pomoc dobrovolníků k zajištění základních životních potřeb, anebo si třeba jen potřebujete pravidelně popovídat. Najdeme vám „přítele na telefonu“. A pokud jste příznivcem „papírových dopisů“ a rádi je píšete, najdeme vám přítele na dopisování.
  • Nebojte se využít konzultační dny a hodiny na našich pobočkách, společně můžeme hledat řešení.
  • Pokud jste doma a máte přístup na internet, využijte našich programů, které umisťujeme na TOTEMový YouTube kanál. Můžete si tak i z bezpečí domova zacvičit jógu, virtuálně cestovat atd. Podrobnosti najdete zde.

Do nadcházejících dnů vám všem přejeme pevné zdraví a kdykoli budete potřebovat podpořit, posdílet strasti či radosti, nezapomínejte, že jsme tu pro vás.

Váš TOTEMový tým