Aktuální opatření v TOTEMu

Vážení klienti, přátelé a partneři TOTEMu,
rádi bychom vás všechny touto cestou upozornili na změny, které mohou nastat s ohledem na vyhlášená krizová opatření vydaná Vládou ČR dne 30. 9. 2020, která ovlivní fungování a program TOTEMu na následujících 14 dnů, tedy do 18. 10. 2020.

Protože je stále naší prioritní snahou nerušit aktivity, neodvolávat akce a neuzavírat organizaci těm, kteří se rozhodnou do TOTEMu docházet, budeme i nadále dbát na bezpečnost a realizovat nejrůznější hygienická opatření, abychom TOTEM udrželi maximálně bezpečný a udrželi ho jako místo pro ty, kteří cítí, že nás teď, možná víc než kdy předtím, potřebují.

V následujících dvou týdnech budeme realizovat skupinové akce pouze tak, aby byla dodržena maximální kapacita 10 osob v případě vnitřních akcí a 20 osob v případě venkovních. V mnohých případech to znamená rozdělení skupiny, či další opatření, která se včas dozvíte od svého koordinátora. Jako poslední možnost bychom volili zrušení akce.

Pro přehlednost a ujištění, že se snažíme nastavovat bezpečné prostředí pro všechny příchozí, jsme se pokusili shrnout následující podstatné informace, které vás jistě zajímají:

  • Do TOTEMu je umožněn vstup pouze se zakrytými ústy a nosem. Když se vám stane, že roušku zapomenete, nebojte se o ni požádat.
  • Všechny prostory TOTEMu jsou s ještě větší pečlivostí uklízeny a dezinfikovány i v průběhu dne (větráme, krizová místa po každé skupině dezinfikujeme).
  • Do TOTEMu jsme umístili bezdotykovou dezinfekci na ruce a prosíme o její používání.
  • Dezinfekce je také k dispozici v prostoru pro cvičení.
  • Více než kdy jindy prosíme o včasné omlouvání vaší případné neúčasti na aktivitě, mnohdy na tom závisí, zda se akce bude konat či nikoli.
  • Rozdělili jsme pracovní tým do skupin tak, abychom v případě problému byli schopni i v omezeném počtu zajistit fungování organizace. Proto se může stát, že se při aktivitách potkáte s jinými pracovníky, než bývá zvykem. Prosíme vás i v tomto ohledu o trpělivost. Nemusíme pak všichni mít aktuální informace nebo přesné odpovědi na vaše otázky. Ale jako tým jsme neustále v online spojení a řešíme problémy tak, jak přicházejí.
  • Pokud docházíte na nějakou aktivitu TOTEMu a bude vám nařízena karanténa,či budete pozitivně testování na COVID-19, případně se u vás projeví příznaky respiračního onemocnění, prosíme vás o včasné nahlášení těchto skutečností koordinátorovi příslušné aktivity, do které docházíte (telefonicky / emailem).
  • Naplno funguje krizová linka v rámci projektu Mosty, kterou je možné i teď využít v případě, že jste sami a budete potřebovat pomoc dobrovolníků k zajištění základních životních potřeb, anebo si třeba jen potřebujete pravidelně popovídat. Najdeme vám „přítele na telefonu“. A pokud jste příznivcem „papírových dopisů“ a rádi je píšete, najdeme vám přítele na dopisování.
  • Nebojte se využít konzultační dny a hodiny na našich pobočkách, společně můžeme hledat řešení.
  • Pokud jste doma a máte přístup na internet, využijte našich programů, které umisťujeme na TOTEMový YouTube kanál. Můžete si tak i z bezpečí domova zacvičit jógu, virtuálně cestovat atd. Podrobnosti najdete zde.

Snažíme se udržet úsměv na tváři a dobrou náladu v duši.
Věříme, že tahle „vakcína“ nám všem pomůže překonat období, než zas budeme moct z plných plic zpívat, tančit jako o život, radovat se, potkávat se,… prostě TOTEMově žít.

Váš TOTEMový tým