Andělské zvonění

V adventním čase se to v OD Centrum Doubravka hemžilo laskavými anděli na již tradiční akci doubraveckého TOTEMu s názvem Andělské zvonění. Žádní čerti a strašení, jen pohoda a klid, milá setkání a úsměvy na tvářích dětí i dospělých. V našich dílnách jste si mohli za doprovodu andělů – našich seniorských dobrovolnic – vytvořit krásné vánoční maličkosti. Vyráběla se přáníčka, svícny, andílci, drátované dekorace, zdobily perníčky a dozvědět jste se mohli např. něco o vánočních zvycích, ochutnat pečené i nepečené dobrůtky, popovídat si s námi, na chvilku se zastavit.

Do akce se kromě veřejnosti opět zapojila i družinová skupina ze ZŠ Plzeň Újezd a děti byly úžasné – vyráběly, povídaly si a s našimi andílky si moc rozuměly. Máme z takových setkání velkou radost. A nutno podotknout, že ženy zapojené do tohoto programu jsou našimi anděly stále, i když si pak večer odloží svá křídla, třpytky a svatozáře. Jsme rádi, že kolem TOTEMu Doubravka vzniká skupina seniorek – dobrovolnic, které přiloží ruku k dílu, kdykoli je potřeba. A my jim tímto moc děkujeme.