Červencové ohlédnutí a malý kvíz

První polovina letních prázdnin je za námi… Co nám přinesla? Řadu milých setkání v TOTEMovém domečku i mimo něj. Společně jsme vyrazili třeba do jízdárny Světce, druhé největší jízdárny ve střední Evropě, a na rozhlednu Vysoká, či po stopách básníka Adolfa Heyduka. Také jsme se protáhli u oblíbené hry mölkky nebo zašli na minigolf do Borského parku. Hráli karty, povídali si o včelách a včelaření a jindy zase o bylinkách, tvořili prázdninová přáníčka, cvičili, snídali na terase, učili se nové věci, zahradničili, povídali si, sdíleli své radosti i starosti… Byla toho zase celá řada a věříme, že každý si našel přesně to, co má rád, s těmi, se kterými je mu dobře.

A protože byla řeč o básníkovi Adolfu Heydukovi, máme pro vás malý kvíz:

1) Adolf Heyduk převážnou část svého života prožil v:

a) Plzni
b) Horažďovicích
c) Písku

2) Heyduk se oženil se svoji o 25 let mladší žačkou Emilií, jež byla dcerou:

a) panského kočího Preisse
b) majitele hostince Reinera
c) jeho kolegy, učitele Máchy

3) Jejich dvě dcery, Jarmilka a Liduška, zemřely v dětském věku. Smrt tříměsíční Jarmilky inspirovala Heydukova blízkého přítele Jana Nerudu k sepsání díla s názvem:

a) Balada o dětské duši
b) Balada dětská
c) K nebesům

4) Mezi jedno z Heydukových nejslavnějších děl patří tento úryvek:

a) „Štěstí! Co je štěstí? Muška jenom zlatá, která za večera kol tvé hlavy chvátá; oblétá ti skráně, v kadeři se kryje, v dlaně hlavu skládáš, ruka utlačí je…” z básně Dědův odkaz
b) „Jak lvové bijem o mříže, jak lvové v kleci jatí, my bychom vzhůru k nebesům, a jsme zde Zemí spjatí…“ z básnické sbírky Písně kosmické
c) „Byl pozdní večer – první máj – večerní máj – byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj…“ z básně Máj

5) Heyduk si nechal postavit vlastní dům (nynější Památník Adolfa Heyduka) dle návrhu architekta, který je např. i tvůrcem sgrafitové výzdoby plzeňské renesanční radnice. Tímto architektem byl:

a) Vojtěch Kapsa
b) Otto Wagner
c) Jan Koula

 

Věděli jste?

 

Správné odpovědi si můžete ověřit zde: 1C-2B-3B-4A-5C