Cvičení na židlích

Od ledna do dubna se pravidelně každou středu scházely v TOTEMovém domečku dvě skupinky žen a cvičily pod vedením Mgr. Jany Šafářové. Jejich cvičebními nástroji byly židle, ke kterým se někdy přidaly malé gumové míčky, jindy láhve naplněné vodou či obyčejné provázky. Cvičily totiž netradičně – na židlích i vedle nich. Zaměřovaly se na správné držení těla, zvýšení pružnosti páteře, udržení a zlepšení pohyblivosti kloubů, správné dýchání a celkovou harmonizaci. Každý týden se tak krásně protáhly a udělaly něco nejen pro své tělo, ale i duši. Utvořily se tu totiž dvě prima partičky, vznikla nová přátelství, byla vždy skvělá atmosféra a zpoza zavřených dveří se často ozýval smích. Po jedné z posledních lekcí všechny ženy společně vyrazily do cukrárny popovídat si, více se poznat a zaslouženě se odměnit.

Na Janu a její další kurzy cvičení na židlích se opět těšíme od září.