Komentovaná prohlídka výstavy Jdi na venkov!

Společně jsme absolvovali komentovanou prohlídku výstavy Jdi na venkov! Výtvarné umění a lidová kultura v českých zemích 1800-1960, která se konala v Masných krámech. Součástí byla i interaktivní část, při které jsme si mohli např. dle indicií namalovat plzeňský kroj, porovnat typický denní režim venkovana 19. století se svým atd. Po skončení nás čekala sladká tečka v cukrárně.