Rok 2018

Celý rok jsme pracovali na oslovování klientů, přípravě a realizaci zajímavých programů a zvyšování povědomí o fungování TOTEMu v nových lokalitách. Mapovali jsme zájem (nejen) seniorů o naše programy.

TOTEM Doubravka stavěl na historických kořenech TOTEMu na Doubravce a díky pestré nabídce aktivit a také díky profesionálnímu přístupu koordinátorek tato pobočka zaujala veřejnost s významným podílem seniorů nabídkou jak jednorázových akcí, tak následně nabídkou kurzů a klubů s pravidelným opakováním.

Realizovali jsme několik velkých společenských akcí – Otevíráme Doubravku, Archeoden, Andělské zvonění.

Realizovali jsme mezigenerační projekt Náhradní babička.