Rok 2019

Celý rok jsme pro vás připravovali jednorázové akce (přednášky, cestovatelská promítání, výlety, cvičení, pétanque, komentované procházky a návštěvy výstav atd.), velké akce (Velikonoční jarmark, JablkoHraní a Andělské zvonění), pravidelné kurzy (pohybové kurzy, trénování paměti, pletení košíčků) a kluby (mateřský klub).

Ve spolupráci s 54. MŠ jsme se zúčastnili Sportohraní doubraveckých mateřinek s naším koloběžkovým stanovištěm.

Ve spolupráci s Městským obvodem Plzeň 4 jsme se podíleli na programu Týdne seniorů. V několika dnech jsme zajišťovali program, který nabídl např. kulturní vystoupení v OD Centrum Doubravka, mezigenerační odpoledne v Habrmannově parku, komentované vycházky Doubravkou atd.

Navázali jsme spolupráci s družinou ze Základní školy Plzeň – Újezd, pro kterou jsme připravili stopovačku na Chlum, a to na ekologické téma. Poté nás ještě děti navštívily na našich velkých akcích a na mezigeneračním odpoledni v rámci Týdne seniorů.

Nadále jsme pracovali na mezigeneračním projektu Náhradní babička. Propojili jsme několik párů rodin a náhradních babiček.

Gymnázia Luďka Pika jsme se v průběhu roku přestěhovali do prostor Salesiánského střediska mládeže. Našimi partnery nadále zůstaly TJ Sokol Doubravka, Obvodní knihovna Doubravka, D klub a OD Centrum Doubravka.

Kolem nás se vytvořil báječný tým seniorských dobrovolnic, které nám pomáhají na velkých akcích a vnášejí do nich kus svého srdce.

Připravovali jsme nové prostory na Doubravce v Těšínské ulici.

Zaznamenali jsme velmi pozitivní zpětnou vazbu z řad našich klientů, spousty úsměvů, dobré nálady, nová přátelství a krásná mezigenerační setkání.