Rok 2020

I přes velmi nestandardní rok 2020:

  • jsme se po dvou letech fungování doubravecké pobočky nastěhovali do pronajatých prostor v Těšínské 26 v Plzni na Doubravce.
  • jsme uskutečnili řadu jednorázových akcí, lekcí v pravidelných kurzech, scházel se Mateřský klub.
  • jsme nabídli alternativní nabídku aktivit, zvláště pro seniory (povídání přes Skype, pořady na TOTEMovém YouTube kanálu, osobní, telefonické či emailové konzultace a popovídání, naučné trasy v okolí, které si mohli lidé sami projít atd.).
  • jsme vybudovali mezigenerační zahradu, krásné místo SETKÁVÁNÍ SE.
  • jsme otevřeli Zahradnický klub, ve kterém se pravidelně scházeli seniorští dobrovolníci a pečovali o zahradu.
  • jsme navázali spolupráci s 50. mateřskou školou a na zahradě proběhlo několik mezigeneračních setkání dětí a seniorů.
  • se vytvořila parta seniorských dobrovolníků, kteří nám průběžně pomáhali, s čímkoli bylo třeba.
  • jsme průběžně po celý rok pobočku zařizovali a ladili tak, abychom vytvořili místo, kam se budou naši klienti rádi vracet.
  • jsme se snažili, ve víru neustálých změn, nařízení a omezení, zvládnout vše nejlépe, jak jsme uměli, a věříme, že jsme řadě klientů pomohli překlenout nelehké období.