Rok 2022

Jaký byl doubravecký TOTEMový život v roce 2022?

 • zrealizovali jsme mnoho rozcestníkových akcí a řadu kurzů
 • nově jsme pravidelně do programu zařadili severskou hru mölkky, Literární čaj o páté s Jiřím Hlobilem, workshop pro děti Vaříme s babičkou a cestovatelské promítání Cestování s batůžkem
 • na jaře a na podzim jsme se připojili k akci Ukliďme Česko
 • zúčastnili jsme se Sportovních her seniorů v Českých Budějovicích
 • navázali jsme spolupráci s Pivovarským muzeem a podíleli se na akcích, kterými byly květnová Muzejní noc a předvánoční Podzemí za svitu baterek
 • na zahradě jsme zase udělali kus práce a od jara do podzimu se scházeli a o zahradu se starali senioři v Zahradnickém klubu
 • druhým rokem jsme uspořádali Burzu zahradních rostlin a zúčastnili se Víkendu otevřených zahrad
 • na zahradu chodily pravidelně zahradničit, spolu s našimi seniory, dvě třídy dětí z 50. MŠ a na sklonku roku proběhla i další setkání (společná vycházka, tvoření ve školce, Mikuláš ve školce a zdobení stromečku na TOTEMové zahradě)
 • pro děti z družiny ZŠ Plzeň-Újezd jsme uspořádali Mezigenerační jarní stopovačku a Mezigenerační setkání na ekologické téma
 • nově jsme navázali spolupráci s komunitní školou Pomněnka a proběhlo několik mezigeneračních setkání
 • v OD Centrum Doubravka jsme uspořádali velké tradiční akce – podzimní JablkoHraní a adventní Andělské zvonění, za pomoci našich seniorek a studentek ze SŠ a VŠ
 • zrealizovali jsme týden letního příměstského tábora, tzv. Zelené pírko
 • navázali jsme na předchozí spolupráci s Obvodní knihovnou Doubravka a zapojili se do mezigeneračních akcí knihovny
 • byli jsme k dispozici našim klientům, s čímkoli bylo třeba
 • měli jsme kolem sebe cca 25 skvělých seniorek a seniorů, kteří se zapojovali aktivně – vymýšleli a vedli aktivity, byli důležitou součástí mezigeneračních akcí či pomáhali podle potřeby