Otevřeli jsme novou TOTEMovou sezónu

Společně s našimi klienty a hosty jsme na zahrádce doubraveckého TOTEMového domečku zahájili novou TOTEMovou sezónu 2022/2023. Byla to moc milá setkání plná úsměvů, dobré nálady a radosti. Ochutnali jsme něco z darů naší zahrádky, těšili se z toho, co nás čeká, užili si společný čas a zaposlouchali se do zvuku akordeonu.

Děkujeme všem našim klientům – a to nejen těm, kteří tu byli s námi – za to, že děláte TOTEM takovým, jakým je, krásným místem setkávání. Poděkování patří i všem lektorům a spřízněným duším, které jsou s námi spjaté a všem našim milým hostům – primátorovi Plzně Mgr. Pavlu Šindelářovi, starostovi MO Plzeň 4 Tomášovi Soukupovi, dále Lence Kočové, místostarostce MO Plzeň 4, Ing. Zdeňku Mádrovi, místostarostovi MO Plzeň 4, Václavu Beranovi, místostarostovi MO Plzeň 4 a zástupkyni Odboru sociálních služeb MMP Bc. Lucii Hovorkové – za podporu, bez které by to nešlo.

DĚKUJEME.