Pozvánka na TOTEMové vycházky

Za Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s. přicházíme s nabídkou, jak podpořit klienty, kteří v dobách klidu k nám docházejí do některé z poboček TOTEMu a věnují se pohybu, tanci, jazykům, trénování paměti, hudbě, literatuře, historii a místopisu a dalším oborům, ale v současnosti tohle není možné. Zároveň si uvědomujeme, že to co nejvíc (nejen) našim seniorům chybí, jsou sociální kontakty s přáteli a příležitost k jakékoli pohybové aktivitě. Proto, vezměte svého kamaráda či kamarádku a za dodržení všech bezpečnostních pravidel se vydejte na některou z TOTEMových vycházek.

Pro vycházky jsme částečně využili naučné stezky, které vybudovala Správa veřejného statku města Plzně. Informační cedule zde umístěné jsme obohatili o TOTEMový otisk. Těšit se můžete na cvičení z trénování paměti, jazykové hry, ale i pohybová cvičení, místopisné či přírodopisné otázky. Trasy jsou vhodné i pro rodiny s dětmi, případně pokud se senioři se svými vnoučaty v tomto čase potkávají, mohou vyrazit na cestu společně.

Před vycházkou si prohlédněte mapku, která jednak znázorňuje trasu, její délku, ale také umístění jednotlivých TOTEMových tabulí. Tam, kde to je možné, využíváme k umístění tabule naučných stezek, tam kde to možné není, bude potřeba trochu pátrat. Kromě sportovního oblečení a pití si nezapomeňte  tužku a papír, budou se vám na některých stanovištích hodit.

Na přípravě mapek tras jsme spolupracovali s panem Stanislavem Rauchem z firmy Ramap, kterému bychom tímto chtěli moc poděkovat.

Připravené okruhy:

Plzeň Bolevec: Start na konečné tramvaje č.4 Košutka, trasa částečně kopíruje Sigmondovu stezku, délka trasy 5,5 km.

Plzeň Doubravka:  Start na konečné trolejbusu č. 16, délka trasy 2,7 km.

Plzeň Bory: Start u hlavního vchodu do Borského parku, zastávka autobusu č. 30 Borský park, délka trasy 3,1 km.

Plzeň Slovany: Start na konečné tramvaje č. 1, trasa částečně kopíruje naučnou stezku Lesopark Homolka, délka trasy 1,1 km.

Mapky pro jednotlivé vycházkové okruhy najdete jednak zde, dále pak budou k vyzvednutí na městských úřadech jednotlivých obvodů. Vycházky budou připravené od 1.5.2020 a budou k dispozici po celý květen.

Budete-li mít chuť podělit se s námi o zážitky z vašich vycházek nebo sdílet jakýkoli postřeh, napište nám na totem@totemplzen.cz  nebo na adresu TOTEM, Kaznějovská 51, 323 00 Plzeň.  Když vše půjde podle plánu, otevřeme po těchto zkušebních trasách ještě vycházky na Vinicích, v Lobzích, na Slovanech a v centru města.

Děkujeme za zveřejnění pozvánky na portálu KUDY Z NUDY.

Ke stažení