Říjnové ohlédnutí

Začátek podzimu nás už trochu více zachumlal do teplejšího oblečení a častěji schoval pod střechu TOTEMového domečku. I tak jsme společně vyráželi ven a užili si hezký čas na nejrůznějších akcích, od zajímavého výletu do Mladotic po stopách architekta Santiniho, po opakování komentované vycházky po starých plzeňských hostincích.

S dětmi ze třídy Kytička jsme se viděli jednou na zahradě, podruhé si povídali o podzimu a tvořili uvnitř v domečku. V říjnu jsme na zahrádce přivítali s našimi seniory novou skupinku dětí ze třídy Pohádka. Obě party jsou skvělé a společný čas je velkou radostí. Ani zahradníci v Zahradnickém klubu nezaháleli a pilně každý týden zahrádku opečovávali.

Při dalším z cestovatelských promítání jsme se toulali po Slovinsku, jindy mastili žolíky a kanastu, cvičili na židlích, při Literárním čaji o páté si povídali o úžasné dámě, paní Gerzanicové, sdíleli své radosti a starosti u kávy, v naší tvořivé dílně drátovali a malí kuchtíci vařili společně s našimi seniorkami, pod vedením dobrovolnice Lenky, velké dobroty.

Také jsme rádi, že jsme mohli u nás poprvé přivítat Bc. Karla Zahuta z Městské policie Plzeň a povídali si o tom, jak se cítit dobře a v bezpečí. Jednotlivé party v našich kurzech a klubech se také činily – cvičily, trénovaly mozkové závity a hrály pétanque. Poslední říjnový den vyrazila naše seniorská dobrovolnice Věrka vypomoci na krásnou akci Halloween, která se konala v doubravecké knihovně.

Na viděnou na listopadových TOTEMových akcích!