TOTEM jako prevenci proti chřipkám uzavírá pravidelné aktivity a jednorázové akce

Po zralé úvaze jsme se rozhodli uzavřít všechny skupinové aktivity i jednorázové akce pořádané Mezigeneračním a dobrovolnickým centrem TOTEM, z.s. a to na všech pobočkách.

Pro případnou individuální konzultaci, řešení problémů je možné využít kontakty

na jednotlivé kontaktní pracovníky:

Mgr. Veronika Máslová: TOTEM Bolevec, sociálně aktivizační služba pro seniory a OZP: tel.: 736 489 754, maslova@totemplzen.cz

Helena Vernerová, DiS.: TOTEM Bolevec, sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi: tel.: 732 773 858, vernerova@totemplzen.cz

Monika Molcarová: TOTEM Bolevec, aktivity pro veřejnost: tel.: 777 343 792, molcarova@totemplzen.cz

Mgr. et Bc. Lenka Horová: TOTEM Bolevec, dobrovolnictví: tel.: 777 343 582, horova@totemplzen.cz

Ing. Martina Šatrová: TOTEM Doubravka: tel.: 733 746 599, satrova@totemplzen.cz

Martina Červenková: TOTEM Nová Hospoda: tel.: 777 343 692, cervenkova@totemplzen.cz

Mgr. Petra Bláhová: Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s., místopředsedkyně Správní rady: tel.: 734 672 579, blahova@totemplzen.cz

Uzavření aktivit předpokládáme na období 14 dnů, tedy od 11.3. 2020 do 25.3.2020 včetně.

Akce v pronájmu v našich prostorech budou realizovány či rušeny na základě dohody s jednotlivými nájemci.

Věříme, že dobrou prevencí si vytvoříme prostor pro to radovat se z jara s tím, co krásného přináší a předejdeme tak šíření chřipkových a dalších onemocnění.

Bc. Vlastimila Faiferlíková, předsedkyně Správní rady TOTEM, z.s.